Categorii

Taguri Posturi ‘anc’

Top Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) lanseaza un nou pachet de formare profesionala special conceput pentru persoanele care desfasoara activitati de audit si care trebuie sa detina cunostinte si sa dezvolte abilitati cu privire la principiile, procedurile si tehnicile de audit, standardele de referinta utilizate.
La finalul cursurilor, participantii vor fi capabili sa desfasoare o serie de activitati si actiuni corelate, in vederea derularii de audituri interne, de secunda sau terta parte in conformitate cu standardele de referinta in vigoare si a Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari.

Curs “Auditor in domeniul calitatii” – cod COR 214130

Ca urmare a parteneriatului semnat cu Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite Top Quality Management poate organiza cursuri in vederea obtinerii de certificari profesionale recunoscute pe plan national si international. Astfel, pe plan international, am obtinut echivalarea examenului 4 CIA (Certified Internal Auditor), prin recunoasterea certificatului de auditor in domeniul calitatii.

Tematica:
•Structura si continutul standardelor din seria ISO 9000, structura documentatiei sistemelor de management al calitatii;
•Implementarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008
•Structura si continutul standardului ISO 19011;
•Realizarea auditurilor interne – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;
•Audituri orientate pe procese;
•Tehnici de comunicare;
•Aplicatii practice.

Competente dobandite:
•Comunicarea specifica activitatii de audit
•Munca in echipa de audit
•Analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008
•Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit
•Conducerea auditului
•Examinarea documentelor referitoare la sistemul calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 si intocmirea raportului de examinare
•Intocmirea documentelor specifice activitatii de audit
•Intocmirea raportului de audit
•Planificarea activitatii de audit

Curs “Auditor intern” – cod COR 241105

Tematica:
•Organizarea si functionarea auditului intern;
•Desfasurarea unei misiuni de audit intern;
•Formularea si documentarea corespunzatoare a constatarilor, concluziilor si recomandarilor auditului;
•Intocmire, vizare, distributie si conservare documente misiune audit;
•Standardele Internationale si/sau de Grup aplicabile functiei de audit;
•Guvernanta corporativa;
•Asigurarea calitatii activitatii de audit intern in cadrul sucursalei / filialei / firmei;
•Particularitati privind auditul activitatii manageriale, financiar – contabile si tehnice.

Competente dobandite:
•Desfasurarea activitatii in echipa de audit intern
•Comunicarea specifica activitatii de audit intern
•Efectuarea auditului activitatii manageriale
•Efectuarea auditului financiar-contabil
•Efectuarea auditului tehnic
•Efectuarea inspectiilor de audit intern
•Elaborarea documentelor specifice activitatii de audit intern
•Elaborarea planului de audit intern
•Elaborarea raportului de audit intern

Programele sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari ANC (fosta CNFPA), oferind posibilitatea practicarii acestor meserii in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Mai multe detalii gasiti aici:
www.cursuriautorizate.ro
office@cursuriautorizate.ro
037 134 79 51 / 0724.341.894

Top Quality Management va invita sa participati la cursul autorizat ANC DESIGNER VESTIMENTAR sustinut la Bucuresti incepand cu luna februarie 2014.

Cursul se adreseaza celor care, apeland la creativitate si informatie de specialitate, doresc sa creeze obiecte vestimentare unice sau pentru serie, celor care au dezvoltat o adevarata pasiune pentru frumos, celor care doresc sa afle mai multe despre tendinte, despre etapele realizarii unei colectii, despre modul de concepere si sustinere pe linie profitabila a propriei afaceri, despre modul cum pot evolua ca si entitati creative sau despre multiplele oportunitati care exista in domeniu.

Cursul se doreste a fi axat catre cursant,interactiv si practic,aplicabil oricand in domeniu cat si pe piata actuala.
Nu este obligatoriu sa se detina notiuni in prealabil, deoarece se porneste de la baza pentru intreaga grupa.

Cursul se axeaza pe trei linii mari, respectiv teorie, practica si lucru individual si este structrat in 3 module:
1. Moda intre simbolistica si corpul uman
2. Evolutia si metamorfoza costumului
3. Moda ca instrument de exprimare si promovare artistica individuala

Pret/durata:
Modul 1 – 32 ore la sala – 550 LEI
Modul 2 – 32 ore la sala – 700 LEI
Modul 3 – 32 ore la sala – 850 LEI
Pret PACHET PROMOTIONAL: 1.900 LEI pretul total al celor trei module pentru persoanele care achita intr-o singura transa (la inceputul primului modul).

Programul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia DESIGNER VESTIMENTAR, cod COR 216307, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Detalii:
www.cursuriautorizate.ro / http://www.cursuriautorizate.ro/cursuri/138/Curs_Designer_vestimentar.html
office@cursuriautorizate.ro
0724.370.347/0371347951

Curs autorizat ANC – MANAGEMENTUL RISCULUI

28/01/2014 - 10:01 AM - postat de topquality

Organizatia in care activezi pare sa mearga excelent: are un numar mare de clienti, concurenta este la distanta semnificativa in urma si profitul creste de la un an la altul. Esti sigur ca maine nu vor fi probleme? Daca identifici din timp riscurile la care este expusa organizatia ta, poti sa eviti efectele negative sau sa folosesti riscul in avantajul tau.

TOP QUALITY MANAGEMENT, furnizor autorizat ANC de programe de formare profesionala, te ajuta sa identifici riscurile din organizatie si sa eviti efectele acestora oferindu-ti cursul practic intensiv MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI (cod COR 325708) la numai 500 lei. Cursul organizat la Bucuresti in parteneriat cu Inovatop SRL se va desfasura in lunile februarie si martie 2014.

Programul de formare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) porneste de la a prezenta conceptele de baza ale managementului riscului, precum si principalele aspecte ce trebuie avute in vedere pentru implementarea unui proces eficace de management al riscului in cadrul organizatiei. De asemenea, sunt detaliate componentele cubului COSO ERM si modul lor de aplicare in practica.

La implementarea unui proces de management al riscului trebuie sa participe intreg personalul entitatii in cauza, motiv pentru care cursul se adreseaza atat managementului si personalului din cadrul organizatiilor, cat si auditorilor interni care trebuie sa evalueze acest proces.

Cursul ofera o prezentare completa asupra notiunilor fundamentale din domeniul managementului riscului structurate pentru activitatile de audit si control conform cerintelor ISO 31000. Pe parcursul a 24 ore sunt prezentate intr-o maniera interactiva notiuni si politici de reglementare precum si proceduri de implementare si exemple de bune practici in domeniu.

Tematica:

– Introducere in managementul riscurilor (definitie, concept, filozofie, clasificari);

– Necesitatea managementului riscului;

– Principiile managementului riscului;

– Conceptele de baza ale procesului de management al riscului;

– Managementul integrat al riscului (COSO ERM);

– Organizarea procesului de management al riscului;

– Identificarea riscurilor. Tipuri de riscuri si tehnici de identificare;

– Apetitul la risc si toleranta la risc;

– Analiza, evaluarea si prioritizarea riscurilor. Metode si tehnici de evaluare;

– Cadrul organizational pentru gestionarea riscurilor: proiectarea, implementarea, monitorizarea si revizuirea, imbunatatirea (raspunsul la risc);

– Abordarea procesuala a managementului riscului: comunicare si consultare cu partile interesate, contextul procesului de management al riscului, evaluarea si tratarea riscurilor, monitorizarea si revizuirea riscurilor, inregistrari;

– Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune;

– Monitorizarea procesului de management al riscului;

– Caracteristicile unui management imbunatatit al riscurilor;

– Abordarea managementului riscului in activitatea de audit intern;

– Studiu de caz.

Structura cursului: Cursul se desfasoara pe parcursul a 3 zile, 8 ore/zi.

Pret: 500 RON (scutit de TVA)

Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro

office@cursuriautorizate.ro

+4037 134 79 51 / 0724.370.347

Top Quality Management organizeaza la Bucuresti cursul autorizat ANC – MANAGEMENTUL RISCULUI – la pretul de 500 lei numai in februarie si martie 2014 – www.cursuriautorizate.ro

Calificarea Manager este practicata de persoane cu o solida pregatire profesionala intr-un anumit domeniu, care conduc activitatile desfasurate de colective multiple, eterogene si variate de oameni, in interiorul unor organizatii si companii de dimensiuni diferite din orice sector de activitate: economic, social, cultural, administrativ, sanatate, educatie, servicii etc. pentru atingerea obiectivelor strategice asumate.
Calificarea se refera la competentele complexe pe care trebuie sa le dovedeasca managerul situat pe nivelul de mijloc al managementului respectiv: director executiv, director comercial, director tehnic, director de productie, director economic, director resurse umane etc. pentru implementarea politicilor si strategiilor elaborate de managementul de varf, monitorizarea permanenta a gradului de implementare al acestora, organizarea activitatilor specifice domeniului coordonat, derularea actului decizional si marketingul activitatilor desfasurate.

Tematica:
1. Conceptul de management;
2. Managerii: roluri si aptitudini;
3. Procesul de conducere, atributele conducerii, sistemul de management, principiile managementului;
4. Organizatiile economice, tipologie; intreprinderea – sistem economic si social;
5. Pocesele si functiunile intreprinderii;
6. Deciziile in management (business decisions): metodologia luarii deciziei, metode de decizie, structuri pentru luarea deciziei;
7. Organizarea intreprinderii;
8. Planificarea: forme, tehnici si instrumente;
9. Conducerea prin obiective;
10. Controlul in management: scop, continut, clasificarea proceselor de control, metode si instrumente de control
11. Resurse umane: conducerea angajatilor, motivare si comunicare, cultura organizationala;
12. Managementul calitatii;
13. Informatizarea sistemelor de organizare si conducere al intreprinderii.

Obiective:
1. Cunoasterea conceptelor de baza, management si manageri;
2. Cunoasterea abilitatilor cerute managerilor si constientizarea nevoii de pregatire in management;
3. Cunoasterea continutului/ laturilor procesului de mangement;
4. Cunoasterea conceptului de organizatie si a trasaturilor sale de baza;
5. Descrierea obiectivelor organizatiei avand in vedere toate partile interesate;
6. Folosirea unor metode de decizie pentru rezolvarea problemelor tot mai complexe puse managementului organizatiei si elaborarea de instrumente;
7. Cunoasterea elementelor de baza ale structurii organizatorice si a documentelor ce descriu structura;
8. Cunoastrea instrumentelor si tehnicilor de planificare si aplicarea lor;
9. Cunoasterea metodelor si instrumentelor prin care se realizeaza armonizarea obiectivelor organizatiei cu obiectivele individuale si ale departamentelor;
10. Intelegerea rolului controlului exercitat de manageri si cunoasterea etapelor procesului de control si a metodelor specifice acestuia;
11. Intelegerea rolului resursei umane si al motivatiei acesteia;
12. Cunoasterea conceptului de cultura organizationala si intelegerea rolului ei la realizarea schimbarilor strategice in cadrul organizatiilor.

Competente dobandite:
1. Elaborarea strategiei structurii organizationale conduse;
2. Organizarea activitatilor specifice domeniului coordonat;
3. Monitorizarea implementarii strategiei;
4. Adoptarea deciziilor;
5. Marketingul activitatilor derulate;
6. Asigurarea calitatii activitatilor din cadrul structurii coordonate.

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea “Inscriere cursuri”, prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: office@topquality.ro sau office@cursuriautorizate.ro.

Detalii:
www.cursuriautorizate.ro
office@cursuriautorizate.ro
0724.370.347/037 134 79 51

Mareste-ti bagajul de cunostinte de specialitate pentru a putea performa intr-un mediu economic dinamic si competitiv!
Top Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) iti vine in ajutor cu reducerile lunilor IANUARIE si FEBRUARIE pe care le-a pregatit special pentru tine:

1. Curs “AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT SSO – OHSAS 18001” – 650 LEI
2. Curs “MANAGER IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTARE – HACCP” – 600 LEI
3. Curs “DESIGNER VESTIMENTAR” – 900 LEI
4. Curs “RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR” – 300 LEI
5. Curs “MANAGER PROIECT” – 500 LEI
6. Curs “MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI” – 500 LEI

Toate aceste cursuri de formare profesionala organizate de Top Quality Management sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari ANC (fosta CNFPA), oferind posibilitatea practicarii meseriilor in conformitate cu prevederile legislative in vigoare. Mai mult, cursul de formare pentru ocupatia Manager proiect este autorizat de Tuv Thuringen e.V Germania, cursantii putand obtine certificate profesionare recunoscute la nivel international.

Mai multe detalii vei gasi aici:
www.cursuriautorizate.ro
office@cursuriautorizate.ro
tel. 0213400430

ULTIMELE 3 LOCURI DISPONIBILE pentru cursul AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA desfasurat in perioada 02 – 05 decembrie 2013 -www.cursuriautorizate.ro.

Top Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) organizeaza cursul autorizat AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA adaptat nevoilor de instruire ale personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii si calitate-sanatate si securitate ocupationala, reprezentantilor managementului pentru securitate si sanatate ocupationala, auditorilor interni din cadrul organizatiilor.

Programul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, cod COR 325711.

Tematica:
• Prezentarea cerintelor SR OHSAS 18001:2008 si prevederile Legii de securitate si sanatate in munca 319/2006 cu modificarile ulterioare;
• Documentarea si implementarea sistemului de management de securitate si sanatate ocupationala – prezentarea cerintelor sistemului de management de securitate si sanatate in munca conform SR OHSAS 18001:2008;
• Bune practici de securitate si sanatate in munca;
• Structura si continutul standardului ISO 19011;
• Realizarea auditurilor – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;
• Coordonarea activitatilor de audit.

Competente dobandite:
• Urmarirea conformarii cu prevederile referitoare lasecuritate si sanatate in munca
• Urmarirea conformarii cu prevederile de protectie a mediului
• Planificarea activitatii de audit
• Analizarea preliminara a documentatiei sistemului de management de sanatate si securitate ocupationala
• Desfasurarea auditului
• Conducerea auditului
• Raportarea rezultatelor auditului

Perioada: 2, 3, 4 si 5 decembrie 2013 intre orele 9-17.

Pret*: 800 RON la care se adauga taxa de examinare (70 RON – nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC – fosta CNFPA.
*Pentru clientii Top Quality Management si abonatii newsletter taxa este de 700 RON, la care se adauga taxa de examinare (70 RON – nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC – fosta CNFPA.

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand www.cursuriautorizate.ro sectiunea “Inscriere cursuri”, prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: office@cursuriautorizate.ro.

Mai multe detalii gasiti aici:
www.cursuriautorizate.ro
office@cursuriautorizate.ro
0724.370.347/021.3400430

Ce presupune si cat de important este auditul intern?

13/11/2013 - 05:11 PM - postat de topquality

Auditul intern reprezinta o serie de activitati si actiuni corelate,extrem de important in cadrul oricarei organizatii, desfasurat in vederea verificarii conformitatii documentelor interne cu procedurile aplicate. Acesta se efectueaza conform  Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare si Codul de etica pentru profesia de auditor intern.

Prin auditul intern se urmareste generarea unui diagnostic al intregului ansamblu de sisteme si subsisteme organizatorice, cu rolul de a identifica si ulterior „trata” acele puncte slabe ale organizatiei ce o fac vulnerabila in fata competitorilor ei. Prin auditarea celor mai importante departamente ale unei organizatii (financiar-contabil, tehnic)chiar si activitatea manageriala, se poate oferi o imagine de ansamblu asupra acesteia, imagine care este strans corelata cu aptitudinile celui care realizeaza auditarea. Pentru aceasta, un auditorintern nu are responsabilitate directa sau autoritate asupra activitatilor pe care le controleaza.Activitatea de audit este una independenta, de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si saimbunatateasca activitatile organizatiei. Rezultatele acesteia ajuta top managementul in identificarea carentelor si stabilirea unor obiective de tip SMART pentru companie in vederea cresterii cotei de piata.

Importanta auditului intern rezida in indeplinirea obiectivelor oricarei organizatii printr-o abordare sistematicasi metodica care evalueazasi imbunatateste eficacitatea proceselor de management al riscurilor, control si guvernanta.

Rolul auditorului intern este unul extrem de important intrucat aceasta activitate presupune bune cunostinte in domeniu, dar si o pregatire practica cu ajutorul careia acestia realizeaza misiunile de audit astfel incât sa poata privi cu incredere produsul muncii lor si sa nu fie nevoiti sa faca nici un compromis cu privire la calitate. Obiectivitatea –principiu de baza al auditului intern – presupune ca auditorii interni sa nu se lase influentati de alte persoane in ceea ce priveste aprecierea lor profesionalain legatura cu aspectele de audit.

De asemenea, auditorii interni trebuie sa isi desfasoare activitatea cu onestitate, profesionalism si responsabilitate, urmarind in tot acest timp  indeplinirea obiectivelor legitime si etice ale organizatiei.

Pentru cei care doresc o cariera in acest domeniu Top Quality Management recomanda cursul autorizat ANC „Auditor intern”, desfasurat in fiecare luna la Bucuresti. Programul se adreseaza personalului de conducere sau executie cu atributii in planificarea, desfasurarea si finalizarea misiunilor de audit intern sau beneficiari ai acestor activitati din societati comerciale / firme care aplica reglementarile emise de CAFR si/sau Grup.
Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.

Certificatul de absolvire obtinut la finalizarea cursului este recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si ofera posibilitatea absolventului de a practica aceasta meserie conform normelor legislative in vigoare.

 

Mai multe detalii gasiti aici:

www.cursuriautorizate.ro

Telefon: +4021 340 04 30 / 0724 341 894, Fax: +4031 690 09 91

E-mail : office@cursuriautorizate.ro, iulia.simion@topquality.ro