Categorii

Arhiva pentru Categoria ‘Juridic’

Preluarea obligatiilor din Legea 211 din 2011 – Selcolect SRL

18/07/2012 - 12:07 AM - postat de near4cs

Deseurile, desi sunt omniprezente in viata noastra, trec neobservate. Politica actuala în domeniul managementului deseurilor se axeaza pe reducerea consumului, punandu-se accent pe refolosire si reciclare. Toti cei implicati in activitatea de gestionare a deseurilor, de la producatori, detinatori de deseuri si pana la agentii economici care au ca activitate valorificarea si eli-minarea deseurilor sunt obligati sa respecte normele privind protectia mediului.
In ultimii ani legislatia romaneasca in domeniu a suferit un proces de conti-nua innoire, aducere la zi si corelare cu cerintele, reglementarile si standardele internationale, indeosebi cu cele ale Uniunii Europene. Toate directivele Uniunii Europene din prezent, privind gestiunea deseurilor au fost transpuse in legislatia romaneasca prin Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deseurilor.

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor aduce cateva noutati demne de remarcat. Este vorba de o noua viziune, concepte fundamental noi, care trebuie citite si intelese cu atentie. Spre exemplu: ierarhizarea deseurilor, subproduse, incetarea statutului de deseu, raspunderea extinsa a producatorului, biodeseuri. Chiar si in cazul raportarilor, evidentei deseurilor, apar schimbari care genereaza la acest moment efecte asupra generatorilor de deseuri.

Un aspect ne-a atras atentia in mod special : noua lege ii obliga la instruire pe toti producatorii si detinatorii de deseuri. Nici autoritatile competente nu sunt uitate; la randul lor,  ele sunt chemate la cursuri de formare pentru includerea cerintelor privind prevenirea generarii de deseuri în autorizatiile de mediu.

Conform Legii nr. 211 / 25.11.2011 privind regimul deseurilor (art.22), toti operatorii economici detinatori / producatori de deseuri persoane juridice, comerciantii, au obligatia sa desemneze un angajat din randul salariatilor proprii, instruit prin absolvirea unor cursuri de specialitate, care sa asigure indeplinirea obligatiilor privind regimul deseurilor generate si /sau colectate sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. [Amenda este de la 15.000 lei la 30.000 lei si se aplica de catre Garda Nationala de Mediu si de Administratia publica locala].

Avand in vedere ca toti operatorii economici, indiferent de activitatea desfasurata, sunt detinatori / producatori de deseuri, asa cum sunt ele definite in Anexa 1 a Legii nr. 211 / 25.11.2011, aceasta prevedere legislativa va afecteaza si pe Dvs.

Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate. Lipsa incadrarii deseurilor se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Incadrarea unui deseu potential periculos ca deseu nepericulos, fara efectuarea analizelor fizico-chimice, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora. Nerespectarea se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Societatea Comerciala SELCOLECT SRL ( www.selcolect.ro )este calificata pentru realizarea serviciilor suport privind obligatiile de mediu pe care societatea Dvs. le are ca generator de deseuri din propria activitate, sau colector / reciclator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Obligatiile de mediu se stabilesc de catre specialisti in gestionarea deseurilor, pentru fiecare categorie de deseu generat si / sau colectat / transportat, in concordanta cu obiectul de activitate cod CAEN al firmei Dvs.

Servicii oferite de Selcolect SRL:

 • Organizarea gestiunii deseurilor generate pe amplasament
 • Organizarea interna privind colectarea separata a deseurilor generate
 • Incadrarea deseurilor generate conform listei nationale a deseurilor
 • Intocmirea listei deseurilor generate
 • Elaborarea si completarea registrului de evidenta a deseurilor generate
 • Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor catre Agentia de Mediu
 • Evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje generate
 • Identificarea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu
 • Calculul contributiilor , transmiterea si depunerea declaratiilor la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Reprezentarea firmei in relatile cu Garda de Mediu, Politia Locala / Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate
 • Intocmirea documentatiei necesare pentru conformarea cu prevederile legale de mediu si de gestiunea deseurilor
 • Elaborarea Planului de Masuri pentru combaterea poluarilor accidentale pe amplasament
 • Instruirea periodica a angajatilor privind aspectele de mediu si constientizarea acestora privind colectarea separata a deseurilor
 • Elaborarea planului pentru Prevenirea si minimizarea generarii deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje
 • Elaborarea de Instructiuni de lucru / Proceduri proprii pe amplasament pentru colectarea separata a deseurilor
 • Consultanta de mediu
 • Consultanta in domeniul Managementul Deseurilor conform prevederilor inscrise in Legea 211/2011 si legile subsecvente
 • Externalizarea serviciului de Protectia Mediului
 • Externalizarea serviciului de Gestiune a Deseurilor generate

Alte activitati: Gestiunea deseurilor, Evidenta deseurilor, Legea mediului, Agentia mediului, Garda de mediu, Autorizatie mediu, Avize de mediu, Fondul pentru mediu, Ape uzate, Management mediu, Consultanta de mediu, Legea 211 din 2011.

Ghid practic pentru Divort

17/07/2012 - 04:07 PM - postat de C.A.Coltuc

 1.     Notiuni

v Divortul – un moment dificil
Divortul este un moment dificil in viata unui om, un moment de rascruce care cu greu poate fi trecut. De aceea este important sa se reflecteze adanc inainte de a lua o astfel de decizie si numai in cazul in care nu mai exista nici o cale de a restabili echilibrul si armonia in cadrul mariajului, este indicat sa se recurga la desfacerea casatoriei.

Asa cum incheierea casatoriei se pronunta numai prin acordul partilor, asa se face ca si pentru desfacerea casatoriei este nevoie de exprimarea dorintei oricarui sot, fiecare sot avand dreptul sa solicite acest lucru.  Asa se face ca un divort se poate pronunta:

 

 fara a se stabili o culpa, atunci cand se desfasoara procedura simplificata a divortului prin acord, prin cererea ambilor soti

  din culpa exclusiva a unuia dintre soti, la cererea celuilalt sot

  din culpa comuna, la cererea unuia dintre soti

  la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani

 la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei

 

 

v Motive de divort

Codul Familiei prevede ca legamantul casatoriei se poate desface atunci cand datorita unor motive temeinice relatiile dintre soti sunt grav afectate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.

 

Codul Familiei nu specifica care sunt motivele temeinice in baza carora se poate cere desfacerea casatoriei prin divort, cu exceptia celor prevazute de articolul 38, alineatul 2.

Experienta practica judiciara a demonstrate  ca cele mai frecvente motive de desfacere a casatoriei sunt:

 • Infidelitatea conjugala
 • Actele violenta si injuriile grave
 • Parasirea domiciliului conjugal de catre unul dintre soti
 • Viciul betiei
 • Starea sanatatii ce face imposibila continuarea casatoriei
 • Existenta unor nepotriviri de ordin fizic ce afecteaza raporturile conjugale

 

v Tipuri de divort

I. Divort de comun acord

Divortul de comun acords reprezinta varianta cea mai scurta, facila si eleganta modalitatea de a incheia o casatorie.

Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru a putea divorta de comun acord:

Ø  pana la data cererii de divort a trecut cel putin 1 an de la data incheierii casatoriei;

Instanta va respinge actiunea daca cerere de divort prin acordul partilor se va introduce mai devreme de 1 an.

Ø  sa nu existe copii minori rezultati din casatorie(nu dintr-o alta casatorie)

In cazul divortului prin comun acord nu se administreaza probe cu privire la motivele de divort, nu se audiaza martori, casatoria se incheie fara a se stabili cui apartine culpa. Hotararea obtinuta prin pronuntarea divortului prin acordul partilor este definitiva si irevocabila in ceea ce priveste solutia divortului.

II. Divort din motive temeinice

Daca divortul nu poate fi prin acordul comun al partilor, atunci unul dintre soti (reclamantul) va inainta o cerere de divort instantei competente impotriva celuilalt sot (parat). Paratul poate formula si el cerere de divort.

Conditii necesare pentru a se pronunta divortul din motive temeinice:

 • Existenta unor motive temeinice
 • Acestea sa fi vatamat grav raporturile dintre soti
 • Continuarea casatorie sa nu fie posibila

II a. Divort din culpa comuna

In cazul in care conditiile prevazute de Codul Familiei pentru divort prin acord (de exemplu exista copii minori rezultati din casatorie) iar sotii sa fie de acord asupra tuturor aspectelor importante incluse in cererea de divort, precum:

 • Incredintare copii
 • Nume dupa divort
 • Pensie de intretinere

In aceasta ipoteza, sotii vor putea cere desfacerea casatoriei prin divort din culpa comuna, si vor solicita ca probe, acte si un martor comun.

II b. Divorta din culpa exclusiva a unuia dintre soti

In situatia in care nu este posibil divortul prin acord sau divortul din culpa comuna, reclamantul va trebui sa dovedeasca cu probe atat culpa paratului cat si faptul ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu este posibila. In cazul divortului din culpa exclusiva a unui sot se vor audia martori si se vor folosi ca probe inscrisuri sau alte mijloace.

 

 

Partajul bunurilor

Partajul bunurilor comune obtinute in timpul casatoriei se poate face concomitent cu divortul, daca cei doi soti solicita acest lucru. Partajul se poate realize insa si dupa obtinerea hotararii de divort.

 

Cum se face impartirea?

Conform  Art. 31 din Codul Familiei reprezinta bunuri proprii ale fiecarui sot:

 • bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;
 • bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;
 • bunurile de uz personal si cele destinate profesiunii unuia dintre soti;
 • bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de investitii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;
 • indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei;
 • valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare.

Impartirea bunurilor comune se va face prin intelgerea sotilor sau, daca nu se intampla acest, prin hotarare judecatoreasca pe baza dovezilor si a sustinerii punctelor de vedere ale celor doua parti. Instanta va stabili astfel cota-parte a fiecarui sot proportional cu contributia sa la dobandirea si conservarea bunurilor.

Important! In stabilirea aportului fiecarui sot la dobandirea bunurilor se va lua in considerare si munca femeii pentru cresterea copiilor si pentru ingrijirea gospodariei.

Printre probele folosite in procesul de partaj, pot fi:

 • contracte
 • facturi, chitante, documente fiscale
 • martori

 

 

2.     Legislatia aplicabila

Principalele texte de lege care reglementeaza divortul sunt Codul Civil si Codul Familiei.
Cele mai importante prevederi legate de divort se regasesc in Codul Civil, CARTEA II – Despre familie, Capitolul VII – Desfacerea casatoriei, Art. 373 si urmatoarele.

3.     Intrebari frecvente

Cat costa un divort?

In general, costurile unui divort sunt reprezentate de:

Ø  Taxa de timbru divort – 39 lei

Ø  Onorariu avocat

Daca divortul se realizeaza concomitant cu procesul de partaj, se mai includ urmatoarele costuri:

ü  Taxa timbru partaj

ü  Costuri expertize partaj

ü  Costuri de legalizari judecatoresti, notariale (daca este cazul)

In general, onorariul avocatului variaza in functie de complexitatea cazului.

 

Cat dureaza un divort?

In functie de complexitatea cazului dar si de tipul de divort (daca este prin acordul partilor sau nu, daca divortul se judeca odata cu partajul sau nu, s.a.),  divortul se pronunta in medie intre 2-6 luni, dar poate dura si mai mult in functie de instanta de judecata.

Daca sotii se inteleg cu privire la impartirea bunurilor, judecarea partajului concomitent cu divortul, adauga in genere doar 1-2 luni la termenul de finalizare al procesului.

 

 

4.     Concluzii

Divortul este un moment dificil in viata unui om, ce implica numeroase schimbari de proportii majore.  Deciziile care sunt luate in acest moment vor avea impact asupra restul vietii, de aceea este important sa aveti un specialist care va fie alaturi si care, pe baza experientei, sa va indrume in cadrul acestui proces, pentru ca schimbarile ce vor urma divortului sa fie in avantajul dumneavoastra.

Asistenta unui avocat pe parcursul procesului de divort sau partaj,  este mai mult decat recomandata, acesta putand sa va ofere serviciile de specialitate necesare pentru obtinerea unei hotarari de divort si de partaj in mod corect.

 

Afla mai multe detalii despre divort sau

Intreaba gratuit un avocat despre cazul

1.     Notiuni

Care este nedreptatea?

Absolventiilor Universitatii Spiru Haret, promotiile 2008-2009, ai programele ID si FR neacreditate de ministrul Educatiei la momentul respectiv, doamna Ecaterina Andrnescu, nu li se recunoste examenul de licenta. In conditiile in care in care intre acesti studenti si studentii programelor la zi nu exista nici o diferenta in ceea ce priveste sustinerea examenului de licenta este total discriminatorie nerecunoasterea diplomelor obtinute.

Problema ivita imbraca doua forme, in sensul ca exista studenti care au sustinut examenul de licenta si au obtinut o diploma care sa le ateste studiile, insa nu li se recunosc aceste diplome la locurile de munca, nu li se permite continuarea studiilor si o alta categorie de studenti care au sustinut exemenul de licenta, au primit o adeverinta de studii corespunzatoare, insa li se refuza eliberarea unei diplome definitive care sa le recunoasca calitatea de persoane licentiate.

 

Cine sunt vinovatii?

In toata aceasta situatie, principalii vinovati sunt Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si Universitatea Spiru Haret. Aceste institutii sunt vinovate in egala masura, avand in vedere ca ambele cunosteau existenta lipsei acreditarilor si autorizarilor necesare si nu au luat nicio masura pentru remedierea problemelor create studentilor. Am putea chiar sa spunem ca Ministerul este in primul rand vinovat pentru lipsa lui de diligenta in rezolvarea situatiei studentilor, acesta sesizand numai existenta problemei si apoi devenind pasiv fata de aceasta problema, desi trebuia sa ia masuripentru indreptarea situatiei si nu sa astepte o solutionare de la sine a problemei.

A spune in acest moment unui masterand care isi continua studiile de licenta la o Universitate acreditata si autorizata ca nu i se recunoaste Diploma de Licenta pe baza careia isi continua studiile este abuziv si incalca drepturile persoanei respective, , fiind vorba de drepturi castigate care nu mai pot fi anulate pentru ca Ministerul a devenit dintr-o data activ cu privire la neacreditarea si neautorizarea Universitatilor.

Ce se poate face in aceasta situatie?

In aceasta situatie absolventii carora nu li se recunosc studiile au doua optiuni:

Ø  Sa cheme in judecata Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru a-l obliga sa recunoasca Diplomele de licenta eliberate sau sa elibereze Diplomele aferente examenului de Licenta.

Ø  Sa cheme in judecata Universitatea Spiru Haret pentru a o obliga sa-i despagubeasca pe studenti pentru banii cheltuiti, timpul consumat, stresul prin care au trecut in ceea ce priveste sustinerea examenelor, precum si cel datorat nerecunoasterii diplomelor si amenintarii constante a locurilor de munca pe care sunt incadrati.

 

2.     Legislatia aplicabila

Temeiul juridic al proceselor intentate impotriva Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Universitatii Spiru Haret se bazeaza pe textele legii 554/2004, pe legea invatamantului nr. 1/2011 dar si pe Constitutia Romaniei, intrucat absolventilor USH le sunt incalcate drepturi fundamentale ce le sunt garantate prin Constitutie.

 

 

3.     Etape/Metode

 

Etapa 1 – Procedura antejudiciara

Se depune o plangere prealabila catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si catre Facultatea Universitatii Spiru Haret ale carui studii au fost absolvite.

 

Etapa 2- Procedura Judiciara

Dupa primirea raspunsului de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de la facultate, sau dupa 30 de zile de cand a fost depusa plangerea si nu a fost solutionata, se intenteaza actiunea de chemare in judecata a Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului  dar si a Universitatii Spiru Haret, urmand a se stabili  termele de judecata.

Termenele de judecata sunt acordate aleatoriu de catre calculatorul Registraturii Judecatoriei la care s-a depus actiunea. Daca termenul obtinut este foarte indepartat, se poate face o cerere de preschimbare termen pentru judecarea cat mai rapida a cauzei. Intreaga procedura judiciara poate dura un an .

 

Etapa 3 – Obtinerea/ recunoasterea diplomei

Dupa castigarea procesului, cu hotararea castigata, se merge la Facultatea Universitatii Spiru Haret unde se face o cerere de punere in executare a sentintei obtinute. Astfel solicitantul va intra in posesia diplomei pentru care s-a judecat.

Acte necesare

In demararea procedurii, o serie de documente ar fi utile cauzei:

–          Diploma de Licenta/Adeverinta de Licenta;

–          Foaie matricola (necesara numai in cazul recunoasterii diplomei);

–          Contract de studii;

–          Chitante care atesta plata taxelor corespunzatoare anilor de studii;

–          Cereri de eliberare a diplomelor de Licenta/ de recunoastere a Diplomelor de Licenta;

–          Eventuale raspunsuri din partea Universitatii;

–          Confirmari de primire (necesare numai in cazul eliberarii diplomei);

–          Orice alte documente in legatura cu Universitatea Spriru Haret.

 

4.     Concluzii

O situatie inadmisibila in orice alta tara europeana, a scos la iveala nepasarea autoritatilor cu privire haosul generat chiar de ele insasi, in urma caruia  mii de romani care au de suferit prin pierderea cresterilor salariale sau chiar a locurilor de munca. Doar absolventii USH ai promotiilor 2008 si 2009 stiu  la cate umilinte au fost supusi prin numeroasele telefoane date si adrese inutile facute la facultate. Numarul mare al proceselor aflate pe rol in toata tara dar si numarul mare al hotararilor castigate de absolventii USH, doveste ca singura modalitate de a se face dreptate este prin intermediul instantei.

Este dezolant ca de 3 ani de zile, situatia a ramas neschimbata si toti ministrii care au venit la guvernare au promis lucruri ce s-au dovedit a fi neadevarate. Insa zecile de mii de absolventi aflati in aceasta situatie  nu sunt o categorie de populatie de care Ministerul Educatiei poate abuza dupa bunul plac, iar Justitia nu a intarziat sa faca dreptate si in cazul acesta.

Este important ca absolventii Universitatii Spiru Haret (USH), care vor sa li se recunoasca studiile si care nu au intentat déjà actiunea de chemare in judecat, victimele Ministerului, care si-a pus antetul pe diplome, dar si ale Universitatii, care a organizat programele de studiu, sa stie ca pot da in judecata atat Universitatea Spiru Haret cat si Ministerul Educatiei. Numai pe aceasta cale mai pot obtine eliberarea sau recunoasterea diplomei de licenta!

Afla mai multe despre cum iti poti obtine diploma  sau

Intreaba gratuit un avocat despre cazul tau

Ghid practic Recuperare/evitare taxa auto pe emisii poluante

11/07/2012 - 06:07 PM - postat de C.A.Coltuc

1. Notiuni
Ce inseamna noua taxa auto 2012?
Legea intrata in vigoare in ianuarie 2012 prevede ca taxa de poluare va fi platita, o singura data, atat pentru autovehiculele noi, cat si pentru cele second-hand, care sunt inmatriculate pentru prima data in Romania, indiferent daca autovehiculul este produs in tara sau in strainatate.
Taxa se calculeaza pe baza mai multor criterii (precum tipul motorizarii, capacitatea cilindrica, emisia de CO2 si norma de poluare), luand in considerare si deprecierea autoturismului.

Cine este obligat sa achite aceasta taxa?
Legea prevede ca obligatia de plata a taxei auto pe poluare apare in urmatoarele situatii:
 la inmatricularea, pentru prima data, unui autovehicul de catre un proprietar din Romania;
 la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri;
 la reintroducerea in parcul auto a unui autovehicul in cazul in care, la momentul scoaterii din parc, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a taxei.
Noua taxa pe poluare nu va fi achitata pentru masinile inmatriculate in perioada 1 ianuarie 2007 – 1 iulie 2008, de autovehiculele incadrate in categoria vehiculelor istorice sau care au fost acordate unor institutii ale statului. In acelasi timp, nici autoturismele confiscate sau cele acordate cu titlu gratuit nu sunt supuse la plata acestei taxe.

2. Legislatia aplicabila pentru a recupera/evita taxa auto
Teoretic, noua lege urmareste sa elimine complet discriminarile din legea veche, creand un cadru legal prin care cel care polueaza plateste, indiferent de unde si-a cumparat masina.
In practica lucrurile stau altfel. Prin aceasta lege nu se sanctioneaza poluarea, ci vanzarea de masini. Astfel, doar cei care cumpara sunt obligati la plata taxei auto de poluare. Prin urmare nu toti cei care au masini si le folosesc, deci polueaza , platesc, ci doar cei care vor sa cumpere o masina. Noutatea adusa de noua lege intrata in vigoare in ianuarie 2012, fata de legea veche, este ca indiferent de unde cumpara masina, din strainatate sau din tara, cumparatorul va fi nevoit sa plateasca aceasta taxa.
Prin noua lege , se incalca in lant mai multe principii comunitare si constitutionale de drept. Legea nr.9/2012 este in contradictie totala cu legislatia UE dar si cu legislatia nationala.
Prin aceasta lege libertatea de circulatie a bunurilor pe teritoriul Romaniei este indirect limitata. Dand castig de cauza celor care au actionat in judecata pentru recuperarea sau evitarea taxei auto de poluare, instantele din toata tara au constatat efectele nedorite create de aceasta noua lege, care a creat doar confuzie, discriminari si abuzuri, concomitent cu o incalcare flagranta a jurisprudentei Curtii Europene de Justitie.

3. Etape/Metode
 Pentru recuperarea taxei auto
Etapa 1 – Procedura antejudiciara
Se depune o plangere prealabila catre Administratia Finantelor Publice de pe raza teritoriului in care solicitantul a achitat taxa auto pe poluare.
Etapa 2- Procedura Judiciara
Dupa primirea raspunsului de la Administratia Finantelor Publice sau dupa 30 de zile de cand a fost depusa plangerea si nu a fost solutionata, se intenteaza actiunea de chemare in judecata a Administratiei Finantelor Publice la Tribunalul Administrativ, Contecios si Fiscal, urmand a se stabili termele de judecata pana la solutionarea actiunii.

Etapa 3 – Incasarea banilor
Cu hotararea castigata se merge la Administratia Finantelor Publice unde se face o cerere de restituire a banilor pe baza sentintei obtinute. Astfel se pune in executare hotararea judecatoreasca iar solicitantul va intra in posesia banilor achitati la inamtricularea masinii pentru taxa pe poluare.

 Pentru evitarea taxei auto (inmatricularea masinii fara a achita taxa auto)
Etapa 1 – Procedura antejudiciara
Se depune o plangere prealabila catre Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculari de pe raza teritoriului domiciliului solicitantului.
Etapa 2- Procedura Judiciara
Dupa primirea raspunsului de la Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculari sau dupa 30 de zile de cand a fost depusa plangerea si nu a fost solutionata, se intenteaza actiunea de chemare in judecata a Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculari la Tribunalul Administrativ, Contecios si Fiscal, urmand a se parcurge toate etapele de judecata pana la solutionarea actiunii.
Etapa 3 – Incasarea banilor
Cu sentinta legalizata se merge la Serviciul Public Comunitar – Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculari unde, avand restul documentelor necesare, solicitantul isi poate inamtricula masina fara sa achite taxa auto pe poluare.

4. Concluzii
O lege care incalca legislatia comunitara a fost inlocuita cu alta lege, la fel de necomunitara. Actiunile intentate pentru recuperarea/evitarea acestei taxe, se castiga in instantele din toata tara intrucat si noua lege incalca principii fundamentale ale legislatiei nationale dar si comunitare.
Este nedrept ca populatia, oricum saracita de greutatile si criza economica ce a marcat ultimii ani, sa fie nevoita sa suporte plata unei astfel de taxe discriminatorii, ce, sub pretextul “poluatorul trebuie sa plateasca”, sanctioneaza orice act de vanzare cumparare a unei masini, descurajand achizitionarea de astfel de bunuri.
Nume mari de pe piata avocaturii au sustinut ilegalitatea acestei legi, incurajand cetatenii care si-au achizitionat sau intentioneaza sa-si achizitioneze autovehicule, sa actioneze in instanta pentru recuperarea sau evitarea sumelor exorbitante pe care, din pacate, taxa auto pe poluare le presupune.

Afla mai multe detalii despre taxa auto sau
Intreaba direct un avocat

Modificarea legislatiei muncii. Participare activa la acest proces

09/07/2012 - 04:07 PM - postat de ionescuirina

Moderatori :
• Av.Drd.COSTEL GÎLCĂ
• Av.Drd.RAZVAN VASILIU
Invitati:
• GEORGE BUTUNOIU, Executive search consultant
• Lect.Univ.Av. GABRIEL ULUITU
• Drd.MARILENA BALABUTI, ITM
TEMATICA
Avand in vedere ca modificarea legislatiei muncii a devenit deja o certitudine, ne dorim sa examinam indeaproape efectele urmatoarelor proiecte de lege:

Codul muncii;
Legea partenerilor sociali (sindicate și patronate);
Legea contractelor colective de muncă și a conflictelor colective de muncă;
Legea Consiliului Economic și Social;
Legea Dialogului Social.
SCPA Gilca & Vasiliu (societate de avocati specializata in dreptul muncii) doreste sa creeze o dezbatere viabila in mediul de afaceri cu privire la modificarile legislatiei muncii, inainte ca aceste propuneri sa devina texte de lege care ar putea afecta interesele economice ale companiilor.
In acest sens, SCPA Gilca & Vasiliu va organiza, in data de 12 iulie 2012, la Rin Grand Hotel, incepand cu ora 10:30, dezbaterea cu titlul: „Modificarea legislatiei muncii. Participare activa la acest proces”.
La acest eveniment sunt asteptati sa participe reprezentanti ai mediului de afaceri care doresc sa faca propuneri de imbunatatire a acestor proiecte de lege. Toate aceste propuneri vor fi transmise organismelor de resort precum si persoanelor cu responsabilitate in domeniu.

Program
Pentru o mai buna metodologie de lucru, dezbaterea va avea urmatoarea structura:
09:30-10:00 Primirea participantillor
10:00 Deschidere dezbatere
10:00-11:00 Prezentarea proiectelor de lege:
Codul muncii
• Legea partenerilor sociali (sindicate si patronate)
• Legea contractelor colective de munca si a conflictelor colective de munca
• Legea Consiliului Economic și Social
• Legea Dialogului Social
11:30-13:00 Prezentarea propunerilor:
• Av. drd. Costel Gilca, SCPA Gilca & Vasiliu
Limitele cadrului legal de reglementare a relatiilor de munca prin Codul muncii si Legea dialogului social
• Av. drd. Razvan Vasiliu, SCPA Gilca & Vasiliu
Reprezentativitatea in lumina modificarilor Legii dialogului social
• Av. Emilia Moldovan, SCA Grosu si Asociatii
Armonizarea prevederilor Codului muncii cu Legea 62/2011 a dialogului social

13:00-13:30 Discutii libere

Inscriere
Pentru acoperirea cheltuielilor administrative, taxa de participare va fi în valoare de:
200 lei + TVA.

Persoana de contact:
Irina Ionescu
Director General
0771.155.338
irina.ionescu@clubuldedrept.ro

In urma unei analize efectuate de specialistii de la licitatia.ro, in luna iunie erau 46 de licitatii publice de achizitii servicii de publicitate organizate de institutiile statului

Achiziţia serviciilor de publicitate media reprezintă un proces complex care se realizează în mod etapizat, ţinându-se seama de valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit de către autoritatea administraţiei publice sau de altă autoritate contractantă. Piata de publicitate publica are potential, dar este nevoie si de masuri prin care pot fi controlate eficienta si oportunitatea respectivelor achizitii.
In cadrul prezentului studiu au fost verificate procedurile de achizitii (anunturi de participare si cereri de oferte) publicate pe www.licitatia.ro, in perioada 1 ianuarie 2012 – 26 iunie 2012. Pe site-ul  www.licitatia.ro veti gasi 46 licitatii active in domeniul Servicii de Publicitate, care insumeaza o valoare estimata totala de 23.639.939 lei.
Printre organizatori se gasesc: Municipiul Constanta, care organizeaza licitatia cu cea mai mare valoare si anume de 3.574.362 lei, pentru a achizitiona “Serviciul de Publicitate in Presa Scrisa, prin intermediul unei Agentii de Publicitate”, licitatie la care se poate participa pana pe data de 18 iulie a.c.
Pe locul al doilea se situeaza Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bucuresti, care solicita „Servicii de realizare a filmelor documentare si a filmelor scurte publicitare”, contract cu o valoare estimata de 2.620.120 lei.
Se achizioneaza si „Servicii de publicitate si de elaborare a strategiei de constientizare publica„. Judetul Covasna aloca in acest sens suma de 2.121.443 lei.
Printre organizatori se regasesc si: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Institutul Cultural Roman, Ministerul Transporturilor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si alte autoritati, atat centrale, cat si locale. Autoritatile centrale contracteaza cele mai mari sume de bani, urmate de autoritatile locale (ADR-uri, judete, municipii etc.), in timp ce institutiile publice, societatile comerciale si ONG-urile contracteaza cele mai mici sume.
Facand o paralela cu acceasi perioada a anului 2011, anul acesta s-au publicat mai putine licitatii pentru atribuirea contractelor de publicitate, anume: 425 licitatii in 2011, respectiv 296 in anul 2012.

www.licitatia.ro-este lider in domeniul Monitorizarii Licitatiilori Publice din Romania !
Zilnic monitorizam toate Licitatiile Publice din Romania si trimitem abonatilor nostri alerte personalizate pe e-mail cu licitatiile din domeniu lor de activitate.

INVITATI:
• GEORGE BUTUNOIU, Executive search consultant
• Lect.Univ.Av. GABRIEL ULUITU
• Av.Drd.COSTEL GILCA
• Av.Drd.RAZVAN VASILIU
• Drd.MARILENA BALABUTI, ITM

TEMATICA
Avand in vedere ca modificarea legislatiei muncii a devenit deja o certitudine, ne dorim sa examinam indeaproape efectele urmatoarelor proiecte de lege:

Codul muncii;
Legea partenerilor sociali (sindicate și patronate);
Legea contractelor colective de muncă și a conflictelor colective de muncă;
Legea Consiliului Economic și Social;
Legea Dialogului Social.
SCPA Gîlcă & Vasiliu (societate de avocați specializată în dreptul muncii) dorește să creeze o dezbatere viabilă în mediul de afaceri cu privire la modificările legislației muncii, înainte ca aceste propuneri să devină texte de lege care ar putea afecta interesele economice ale companiilor.
În acest sens, SCPA Gîlcă & Vasiliu va organiza, în data de 12 iulie 2012, la Rin Grand Hotel, începând cu ora 10:30, dezbaterea cu titlul: „Modificarea legislației muncii. Participare activă la acest proces”.
La acest eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai mediului de afaceri care doresc să facă propuneri de îmbunătățire a acestor proiecte de lege. Toate aceste propuneri vor fi transmise organismelor de resort precum și persoanelor cu responsabilitate în domeniu.

Program
Pentru o mai bună metodologie de lucru, dezbaterea va avea următoarea structură:
09:30-10:00 Primirea participanților
10:00 Deschidere dezbatere
10:00-11:00 Prezentarea proiectelor de lege:
Codul muncii
• Legea partenerilor sociali (sindicate și patronate)
• Legea contractelor colective de muncă și a conflictelor colective de muncă
• Legea Consiliului Economic și Social
• Legea Dialogului Social
11:30-13:00 Prezentarea propunerilor:
Prezentarea propunerilor se va face pe baza înscrierilor prealabile
13:00-13:30 Discuții libere

Înscriere
Persoanele interesate să participe cu o comunicare sunt rugate să trimită doar titlul comunicării pe adresa de e-mail office@costelgilca.ro, până la data de 2 iulie 2012.

Pentru acoperirea cheltuielilor administrative, taxa de participare va fi în valoare de:
200 lei + TVA.

Persoană de contact:

Irina Ionescu
Director General
0771.155.338
irina.ionescu@clubuldedrept.ro