Categorii

A demarat cursul de initiere „Cofetar” pentru persoanele fara loc de munca din judetul Maramures

Data publicarii: 09.07.2015 ora 07:07 PM


Una dintre activitățile principale ale proiectului „MACRO – Măsuri active destinate creșterii ratei de ocupare” se concretizează în organizarea programelor de formare profesională continuă. Programul de formare profesională „Cofetar” – inițiere – a demarat în data de 06.07.2015, în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, având o durată de 90 de ore. Organizatorul cursului este S.C. 3 ART S.R.L.

Participanții au fost selectați de către experții proiectului în urma acțiunilor de informare și de promovare a activităților proiectului la sediile actorilor sociali relevanți, prin distribuirea materialelor informative în localități urbane și rurale din zonele vizate de proiect, prin organizarea de sesiuni de informare în cadrul sediilor primăriilor, consiliilor locale, asociațiilor zonale, agenților economici. Grupul țintă provine din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomerilor de lungă durată, șomerilor peste 45 de ani și șomerilor tineri de lungă durată.

Persoanele informate au trecut printr-un proces de consiliere destinat creionării traseului profesional, identificării aptitudinilor, abilităților și nivelului de educație.

Certificate recunoscute în țară și în statele Uniunii Europene

La finalul cursului, absolvenții vor avea cunoștințe și competențe necesare pentru: asigurarea aprovizionării cu materii prime și produse alimentare; ambalarea și pregătirea pentru comercializare a produselor; asigurarea calității produselor; exploatarea echipamentelor pentru copt și răcit; manipularea, conservarea și depozitarea materialelor și produselor alimentare; prepararea produselor de cofetărie; realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie etc.

Absolvenții cursului „Cofetar” vor primi certificate de absolvire, însoțite de suplimente descriptive, recunoscute pe piața internă a muncii și în statele Uniunii Europene.

Pe lângă programul de inițiere „Cofetar”, prin proiect sunt organizate și alte programe de formare profesională, precum: de specializare „Agent vânzări” (de 60 de ore) și de inițiere „Contabil” (de 60 de ore) și „Sudor” (de 90 de ore).

Experții proiectului vor furniza și servicii de mediere, în cadrul cărora se vor oferi informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare ale acestora.

Proiectul „MACRO – Măsuri active destinate creșterii ratei de ocupare” este derulat de Asociația Pro Factum Alba Iulia, în parteneriat cu S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare și S.C. GE-COST 2001 S.R.L. București. Proiectul a demarat în data de 25 februarie 2015, are o perioadă de implementare de 10 luni și un buget total de 2.427.577,60 lei. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție: 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Informații suplimentare:

 S.C. 3 ART S.R.L.

Str. Salcâmului, nr.12, Baia Mare, jud. Maramureș

Persoană de contact:

Angela Pobozsnyi – Coordonator activități partener 2

E-mail: office3art@yahoo.com