Categorii

Promovăm sustenabilitatea pe termen lung a zonelor rurale în regiunea București-Ilfov

Data publicarii: 03.05.2014 ora 08:05 PM


Joi, 8 mai 2014, începând cu ora 13.00, Asociația Europe Generation 2020 organizează Conferința de presă privind lansarea proiectului de tip grant Dezvoltarea integrată rurală în regiunea București-Ilfov”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! Evenimentul va avea loc în București, la Jubile The Ballroom Primăverii. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, având un buget de 1755850,00 lei. Proiectul este implementat de către Asociația Europe Generation 2020 în calitate de beneficiar și Asociația Europa Socială, în calitate de partener, în regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Proiectul Dezvoltarea integrată rurală în regiunea București-Ilfov” propune ca obiectiv general dezvoltarea competențelor profesionale și a capacităţii de ocupare prin implementarea măsurilor integrate (consiliere, formare, mediere) în vederea integrării sustenabile pe piața muncii a şomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din mediul rural. Activitățile principale care vor fi implementate în cadrul proiectului vizează dezvoltarea unui Centru pentru furnizarea serviciilor de consiliere, formare profesională, mediere pentru grupul-țintă, dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională, adaptate și personalizate, inclusiv prin metode complexe de consiliere profesională individuală și în grup, program de dezvoltare abilități, motivație și încredere în sine, instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, planuri individuale de acțiune și alte măsuri și instrumente specifice procesului de consiliere profesională, furnizarea a două programe de formare profesională, în vederea creșterii competențelor profesionale necesare pentru a corespunde cerințelor privind competitivitatea și facilitării accesului la ocupare și reintegrare pe piața muncii, dezvoltarea și implementarea programului integrat de mediere și furnizarea de servicii specifice, personalizate pentru integrarea grupului-țintă pe piața muncii prin identificarea ofertelor concrete de muncă existențe și corelarea acestora cu pregătirea și competențele participanților la program în vederea obținerii unui loc de muncă. Activitățile proiectului se adresează unui număr de 324 de persoane care formează grupul-țintă al proiectului: 124 persoane în căutarea unui loc de muncă, 100 șomeri, 50 șomeri tineri, 50 șomeri de lungă durată. Reprezentanții mass-media, interesați să participe la acest eveniment, sunt așteptați la Jubile The Ballroom Primăverii, strada Amiral Constantin Bălescu, nr. 3, începand cu ora 13.00. Relații suplimentare se pot obține de la numărul de telefon 0765 202 219, persoană de contact Nicoleta-Mihaela Pușcașu- expert informare și publicitate- Asociația Europe Generation 2020.