Categorii

Proiect Comenius – Arbax “Against Racial Bullying and Xenophobia”

Data publicarii: 14.01.2014 ora 11:01 AM


În perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013, S.C. CONCEPT CONSULTING S.R.L. a participat în calitate de partener la implementarea proiectului multilateral Comenius cu titlul ARBAX – „Against Racial Bullying ad Xenophobia project” cu numărul 518614-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP, derulat în cadrul Programului  Învățare pe Tot Parcursul Vieții, finanțat de Uniunea Europeană.

Principalul obiectiv al proiectului a fost acela de a contribui la prevenirea şi combaterea formelor de hărţuire şi agresiune în şcoli, în special a celor determinate de motive rasiale/etnice.

Proiectul ARBAX dorește să prezinte elevilor modul în care diferite identităţi şi culturi pot coexista paşnic și să sublinieze influenţa negativă  a stereotipurilor şi prejudecăţilor etnice asupra perpetuării fenomenelor de agresiune şi hărţuire.

Produsele prevăzute în cadrul proiectului au implicat dezvoltarea unor instrumente TIC care includ un joc video 3D şi o reţea socială ce va putea fi accesată de elevi. Prin intermediul acestor instrumente, va fi promovată o campanie anti-agresiune, anti-rasism şi anti-xenefobie.

Grupurile țintă vizate prin proiect sunt elevii din învățământul secundar (adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani), cadrele didactice, instituțiile publice, private și organizațiile non-guvernamentale implicate în activități educaționale.

După etapa de testare a proiectului, pe site-ul www.schoolbullying.eu sunt  disponibile pentru a fi descărcate primele trei scenarii de joc (violența scolară, agresiune fizică și agresiune verbală).

Cadrele didactice vor avea la dispoziție ghidul utilizatorului, care va fi disponibil în scurt timp și pe site-ul proiectului și care va conține metodologia și informații necesare în vederea utilizării eficiente a jocului 3D în context educațional.

Un alt produs al proiectului va fi reprezentat de rețeaua socială ARBAX, care va funcționa ca o platformă virtuală prin care utilizatorii vor putea să interacționeze, să discute pe tema proiectului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați site-ul proiectului, www.schoolbullying.eu  sau să vă adresați reprezentanților S.C. CONCEPT CONSULTING S.R.L. la tel: 0268315057,  0727782477 și email office@concept-consult.com.