Categorii

Curs autorizat AUDITOR OHSAS (AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA)

Data publicarii: 23.11.2013 ora 11:11 AM


ULTIMELE 3 LOCURI DISPONIBILE pentru cursul AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA desfasurat in perioada 02 – 05 decembrie 2013 -www.cursuriautorizate.ro.

Top Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) organizeaza cursul autorizat AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA adaptat nevoilor de instruire ale personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii si calitate-sanatate si securitate ocupationala, reprezentantilor managementului pentru securitate si sanatate ocupationala, auditorilor interni din cadrul organizatiilor.

Programul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fosta CNFPA) pentru ocupatia AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, cod COR 325711.

Tematica:
• Prezentarea cerintelor SR OHSAS 18001:2008 si prevederile Legii de securitate si sanatate in munca 319/2006 cu modificarile ulterioare;
• Documentarea si implementarea sistemului de management de securitate si sanatate ocupationala – prezentarea cerintelor sistemului de management de securitate si sanatate in munca conform SR OHSAS 18001:2008;
• Bune practici de securitate si sanatate in munca;
• Structura si continutul standardului ISO 19011;
• Realizarea auditurilor – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;
• Coordonarea activitatilor de audit.

Competente dobandite:
• Urmarirea conformarii cu prevederile referitoare lasecuritate si sanatate in munca
• Urmarirea conformarii cu prevederile de protectie a mediului
• Planificarea activitatii de audit
• Analizarea preliminara a documentatiei sistemului de management de sanatate si securitate ocupationala
• Desfasurarea auditului
• Conducerea auditului
• Raportarea rezultatelor auditului

Perioada: 2, 3, 4 si 5 decembrie 2013 intre orele 9-17.

Pret*: 800 RON la care se adauga taxa de examinare (70 RON – nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC – fosta CNFPA.
*Pentru clientii Top Quality Management si abonatii newsletter taxa este de 700 RON, la care se adauga taxa de examinare (70 RON – nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC – fosta CNFPA.

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand www.cursuriautorizate.ro sectiunea “Inscriere cursuri”, prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: office@cursuriautorizate.ro.

Mai multe detalii gasiti aici:
www.cursuriautorizate.ro
office@cursuriautorizate.ro
0724.370.347/021.3400430