Categorii

Eveniment cultural ”Identitate si diversitate”

Data publicarii: 21.12.2012 ora 05:12 PM


Brăila, 21 decembrie 2012

Asociaţia Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est în parteneriat cu Școala Gimnazială Chiscani din județul Brăila anunţă desfăşurarea unui eveniment cultural de promovare a culturii și tradițiilor minorităților brăilene în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Evenimentul va avea loc vineri, 28 decembrie 2012, în Sala de conferințe a Școlii Naționale de Excelență în Industria Ospitalității Bella -Italia, din strada Plevna nr. 176, începând cu orele 11.00.
În cadrul evenimentului, vor fi prezentate materiale documentare privind cultura și tradițiile specifice fiecărei minorități în parte, momente cultural artistice reprezentative, colinde și o expoziție de artă populară privind obiceiurile de iarnă realizată de elevi romi și neromi ai Școlii Gimnaziale Chiscani.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com