Categorii

Cursul gratuit de calificare profesională „Cameraman Fotoreporter” s–a lansat

Data publicarii: 08.12.2012 ora 12:12 PM


Brăila, 07 decembrie 2012

În data de 06 decembrie 2012, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă (CISPER), Regiunea Sud-Est – Brăila, a organizat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Conferința de lansare a Cursului de Calificare Profesională, acreditat CNFPA – Cameraman – Fotoreporter. Evenimentul de lansare a avut loc începând cu orele 11.00 la Sala de Conferințe a Școlii Naționale de Excelență în Industria Ospitalității Bella -Italia, din Brăila. Alături de echipa Centrului de Incluziune Socială – Brăila, au dat curs invitației reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri, asociații, mass-media și cursanți, interesați de facilitarea incluziunii sociale şi profesionale a persoanelor de etnie romă.
În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele CISPER –ului în regiunea sud-est după 2 ani de implementare a proiectului, descrierea și strucura cursului, modalitatea de lucru, stagiile de practică și așteptările beneficiarilor.
La acest curs vor participa 20 de persoane de etnie romă și se va desfășura pe o perioadă de 9 luni la sediul Școlii Nikos Kazantzakis nr.5 – Brăila, din strada Rubinelor nr.2.
Cursanții vor avea posibilitatea să își dezvolte competențele, abilitățile teoretice și practice prin participarea la cursul de cameraman – fotoreporter, ce le va permite acestora dobândirea de cunoștințe necesare pentru integrarea pe piața muncii.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com