Categorii

Proiect multicultural Comenius Arbax – Against Racial Bullying and Xenofobia

Data publicarii: 28.11.2012 ora 05:11 PM


Comunicat de presă – Parteneriat Multilateral Comenius

ARBAX –“ AGAINST RACIAL BULLYING AND XENOFOBIA”

518614-LLP-2011-1-ES-COMENIUS-CMP

S.C. Concept  Consulting S.R.L  participă  în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013, în calitate de partener, la derularea proiectului de parteneriat multilateral Comenius “ARBAX – Against racial bullying and xenofobia”. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcusul Vieții este implementat de un parteneriat format, alături de S.C. CONCEPT CONSULTING S.R.L., din Direccion Xeral de Educacion Formacion Profesional e Innovacion Educativa – Xunta de Galicia, Spania (promotor al proiectului), AtinServices (Spania), Anti-Bullying Centre Trinity College Dublin (Irlanda), University of Oulu – Women’s and Gender Studies (Finlanda) și Grup Școlar Victor Jinga (România).

Într-un mediu educațional caracterizat prin diversitate etnică, elevii care provin din medii sociale, culturale și etnice diferite sunt de multe ori victime ale agresiunii și manifestărilor de violență. În acest context, proiectul își propune să contribuie la prevenirea și combaterea formelor de hărțuire și agresiune în școli, în special a celor determinate de motive etnice/rasiale. Totodată, proiectul atrage atenția asupra influenței stereotipurilor și prejudecăților etnice asupra fenomenelor de hărțuire și agresiune și își propune să promoveze o campanie anti-violență, anti-rasism și anti-xenofobie cu ajutorul instrumentelor multimedia ce vor fi dezvoltate de către organizațiile membre ale parteneriatului.

Prin aceste obiective, proiectul vizează ca și grup țintă elevii din învățământul secundar (adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani), cadrele didactice, instituțiile publice sau prívate, Organizațiile Non-Guvernamentale implícate în activități educaționale.

Activitățile derulate până în prezent de către membrii parteneriatului au condus la elaborarea “Raportului privind relațiile inter-etnice și violența în școli” și a “Raportului de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței în școli” care abordează aceste fenomene într-o manieră integrată, la nivelul tuturor țărilor implicate în proiect.

Aceste materiale de specialitate sunt disponibile pe website-ul proiectului, www.schoolbullying.eu.

În prezent, organizațiile partenere sunt implicate în dezvoltarea jocului de simulare 3D ARBAX și a rețelei socială ARBAX, care constituie totodată produse importante vizate prin implementarea proiectului.

 Jocul de simulare 3D va funcționa ca un joc în care utilizatorii vor trebui să decidă rolul pe care îl vor avea, să identifice soluții și modalitatea de acțiune în diferite situații de agresiune specifice mediului școlar.

Jocul va contribui la promovarea toleranței, a interculturalității, dar și a gândirii critice față de prejudecăți, stereotipuri și violență generată de motive etnice/rasiale.

Rețeaua socială va funcționa ca o platformă virtuală, prin intermediul căreia elevii, cadrele didactice și persoanele implicate în activități educaționale vor putea să interacționeze, să încarce documente, să pună întrebări și să primească răspunsuri legate de tema proiectului.

Pentru informații suplimentare accesați www.schoolbullying.eu sau vă puteți adresa companiei S.C. Concept Consulting S.R.L. la tel: 0268315057,  0727782477 și email office@concept-consult.com