Categorii

CURS GRATUIT – TRANSPORTUL FLUIDELOR MULTIFAZICE

Data publicarii: 28.11.2012 ora 10:11 AM


Cursul de perfectionare „Transportul Fluidelor Multifazice” se desfasoara in cadrul proiectului „Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice”POSDRU 81/3.2/S/59102.

 

Proiectul este implementat de ORGANIZATIA PATRONALA UNIPET si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Prezentul curs se adreseaza angajatilor din domeniul petrol si gaze si are drept principal obiectiv insusirea notiunilor specifice separarii si vehiculării prin conducte a fluidelor multifazice.

Sunt prezentate conceptele de fluid monofazic newtonian sau nenewtonian, respectiv fluid multifazic si sunt descrise principalele proprietati ale acestor categorii de fluide.

Sunt tratate aspecte privind separarea sistemelor disperse, fluidizarea particulelor solide, calculul hidraulic al conductelor de transport al materialelor solide granulare sau pulverulente in curent de lichid sau de gaz, precum si miscarea fluidelor bifazice gaz-lichid prin conducte.

Sunt descrise caracteristicile diferitelor tipuri de echipamente folosite pentru formarea, vehicularea si separarea amestecurilor bifazice in procesele industriale.

 

COMPETENTE DOBANDITE  IN URMA PARTICIPARII LA CURS:

  • Insusirea notiunilor specifice dinamicii fluidelor bifazice (gaz-lichid, gaz-solid, lichid-lichid, lichid-solid, lichid-gaz) si trifazice (gaz-lichid-solid);
  • Cunoasterea conceptelor de fluid monofazic newtonian sau nenewtonian, fluid multifazic, transport al materialelor solide granulare sau pulverulente in curent de fluid prin conducte;
  • Competente de proiectare si operare a sistemelor si instalatiilor de separare a particulelor solide sau fluide dintr-un fluid, in camp gravitational si in camp centrifugal;
  • Dezvoltarea capacitatii de analiza a sistemelor de transport al fluidelor multifazice prin conducte;
  • Cunoasterea si intelegerea caracteristicilor diferitelor tipuri de echipamente folosite pentru formarea, vehicularea si separarea amestecurilor bifazice;
  • Competente de operare si de proiectare a instalatiilor de fluidizare a particulelor de solide in curent de lichid sau de gaz;
  • Competente de operare si de proiectare a sistemelor de transport bifazic sau trifazic prin conducte.

 

FORMATOR: Conf. dr. ing. Eugen Mihail Ionescu

(Profesor universitar in cadrul Universitatii Petrol – Gaze din Ploiesti)

 

PERIOADA DE DESFASURARE A CURSULUI:

Serii de 14 zile de curs, 4 ore/zi,  in perioada ianuarie – martie 2013;

 

LOCUL DE DESFASURARE:

Ploiesti, Bucuresti, Medias, Moinesti, Onesti, Buzau, Braila, Constanta;

(Cursul se poate desfasura si la sediul societatilor care solicita acest lucru, in sali de curs dotate in mod gratuit prin intermendiul proiectului cu laptop-uri, videoproiector, flipchart, etc.)

 

TAXA DE PARTICIPARE: GRATUIT

Se vor asigura calculatoare, materiale de curs si acces la platforma eLearning.

 

CONDITII DE INSCRIERE: Pentru participare, cursantul trebuie sa aiba domiciliul intr-unul din judetele Prahova, Sibiu, Bacau, Buzau, Braila, Constanta sau Bucuresti si sa fie angajat in cadrul unei societati din domeniul petrol si gaze.

Persoanele interesate vor solicita formularele de inscriere, la adresa de e-mail catalina.stan@unipet.ro;

 

Inscrierile se fac in ordinea primirii dosarelor de inscriere, pana la completarea locurilor.

Vizualizati oferta completa de cursuri accesand link-ul

 http://www.unipet.ro/content/oferta-cursuri-gratuite

Persoana de contact pentru detalii legate de inscriere si alte detalii administrative:

Catalina Stan, Tel: 0372 448 996;

 Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 inscriindu-se pe Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.