Categorii

CURS GRATUIT – MODELAREA 3D (4D) A STRUCTURILOR PETROLIFERE

Data publicarii: 28.11.2012 ora 10:11 AM


Cursul de perfectionare „Modelarea 3D (4D) A Structurilor Petrolifere” se desfasoara in cadrul proiectului „Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice”POSDRU 81/3.2/S/59102.

Proiectul este implementat de ORGANIZATIA PATRONALA UNIPET si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentul curs se adreseaza angajatilor din domeniul petrol si gaze, mai ales celor implicati in cercetarea, descoperirea, evaluarea si modelarea exploatarii resurselor de petrol.

Cercetarea si exploatarea zacamintelor de petrol in Romania are o lunga traditie, de peste 150 de ani, perioada in care s-au realizat progrese substantiale, am putea spune chiar uluitoare, in stiinta si tehnologie si care bineinteles ca s-au reflectat si in acest domeniu.

Primele modele ale structurilor/zacamintelor de petrol s-au bazat pe date geologice de suprafata si din foraje. Ulterior coroborarea acestora cu datele geofizicii aplicate (prospecţiuni geofizice si geofizica de sonda) au dus la o mai buna intelegere, respectiv caracterizare, a structurilor studiate.

Prezentul curs va propune pe de o parte prezentare etapelor, lucrarilor de cercetare/evaluare a structurilor petrolifere cat mai ales o prezentare a metodelor mai noi, mai performante ce pot fi folosite în acest scop. Dintre acestea mentionam stratigrafia seismic, secventiala, metode noi de carotaj geofizic de sonda, cercetari hidrodinamice etc. Deoarece o parte dintre ele sunt mai puţin familiare specialistilor din sectorul de explorare, proiectare exploatare (R&P, Reservoir Engineering) am considerat utila si prezentarea domeniilor de aplicabilitate, limitarilor si rezolutiei unora dintre metodele mai noi si mai putin aplicate.

Cursul de modelarea structurilor petrolifere isi propune parcurgerea etapelor definitorii ale descoperirii, delimitării si evaluarii unei structuri petrolifere.

FORMATOR: Conf. dr. ing. Batistatu Mihai Valentin

(Profesor universitar in cadrul Universitatii Petrol – Gaze din Ploiesti)

PERIOADA DE DESFASURARE A CURSULUI:

Serii de 14 zile de curs, 4 ore/zi,  in perioada ianuarie – martie 2013;

LOCUL DE DESFASURARE:

Ploiesti, Bucuresti, Medias, Moinesti, Onesti, Buzau, Braila, Constanta;

(Cursul se poate desfasura si la sediul societatilor care solicita acest lucru, in sali de curs dotate in mod gratuit prin intermendiul proiectului cu laptop-uri, videoproiector, flipchart, etc.)

 TAXA DE PARTICIPARE: GRATUIT

Se vor asigura calculatoare, materiale de curs si acces la platforma eLearning.

CONDITII DE INSCRIERE: Pentru participare, cursantul trebuie sa aiba domiciliul intr-unul din judetele Prahova, Sibiu, Bacau, Buzau, Braila, Constanta sau Bucuresti si sa fie angajat in cadrul unei societati din domeniul petrol si gaze.

Persoanele interesate vor solicita formularele de inscriere, la adresa de e-mail catalina.stan@unipet.ro;

 Inscrierile se fac in ordinea primirii dosarelor de inscriere, pana la completarea locurilor.

Vizualizati oferta completa de cursuri accesand link-ul

 http://www.unipet.ro/content/oferta-cursuri-gratuite

 

 

Persoana de contact pentru detalii legate de inscriere si alte detalii administrative:

Catalina Stan, Tel: 0372 448 996;

 Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 inscriindu-se pe Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.