Categorii

”Ziua folclorului rom” la final

Data publicarii: 12.11.2012 ora 04:11 PM


Brăila, 12 noiembrie 2012

Asociaţia Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, un eveniment cultural de promovare a culturii și tradițiilor rome.
Evenimentul a avut loc în data de 09 noiembrie 2012, la sediul CISPER SUD-EST din strada Danubiului nr. 4, unde au avut loc prezentări de materiale documentare privind creaţiile artistice şi plastice, limbajul, cultura, istoria orală, muzica, tehnica meşteşugurilor, legende, ritualuri şi alte obiceiuri reprezentative etniei rome.
În cadrul manifestării culturale au participat invitaţi din partea Primăriei, Consiliului Judeţean, Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est, ONG-uri rome și voluntari din cadrul proiectului.
Prin acest eveniment cultural, s-a încercat prezentarea cât mai fidelă a folclorului rom, felul cum acesta a supraviețuit, de la primele atestări documentare legate de prezența romilor în spațiul românesc, anul 1385, în Țara Românească, respectiv anul 1428 în Moldova, și până în prezent.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com