Categorii

Eveniment cultural ”Ziua folclorului rom”

Data publicarii: 07.11.2012 ora 03:11 PM


Brăila, 07 noiembrie 2012

Asociaţia Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est anunţă desfăşurarea unui eveniment cultural de promovare a culturii și tradițiilor rome în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Evenimentul va avea loc în ziua de 09 noiembrie 2012, la sediul CISPER SUD-EST din strada Danubiului nr. 4, începând cu orele 11:30.
În cadrul evenimentului, vor fi prezentate materiale documentare privind creațiile artistice și plastice, limbajul, cultura, istoria orală, muzica, tehnica meșteșugarilor, legende, ritualuri și alte obiceiuri reprezentative etniei rome.
Folclorul este produsul unei naţiuni, al culturii sale spirituale, un popor fără folclor nu are identitate, de aceea este necesar să contribuim la crearea unor mecanisme de pastrare și menținere a continuității.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com