Categorii

CONSTRUIESTE-TI VIITORUL ACUM!

Data publicarii: 05.11.2012 ora 04:11 PM


Brăila, 05 noiembrie 2012

Asociația Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, organizează în perioada 08 noiembrie – 20 decembrie 2012, campania pe educaţie „Construiește-ți viitorul acum!”.
Campania se desfășoară în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România.
Obiectivele principale ale campaniei pe educație sunt: transmiterea importanței rolului educației în dezvoltarea socială și profesională a tinerilor romi, dezvoltarea unui comportament responsabil care să prevină părăsirea timpurie a școlii și conștientizarea părinților privind beneficiile educației formale și nonformale.
Campania se va desfășura în Școlile Gimnaziale clasele I-VIII: Nedelcu Chercea – Structura Gheorghe Naum, Nikos Kazantzakis, Anton Pann din Municipiul Brăila, respectiv Școala Gimnazială din comuna Chiscani, județul Brăila.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com