Categorii

DE CE ROM?

Data publicarii: 29.10.2012 ora 04:10 PM


Brăila, 29 octombrie 2012

Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a organizat vineri 26 octombrie în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, activitatea culturală: ”DE CE ROM ?”, la sediul CISPER SUD-EST, din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 14.00.
Activitatea culturală s-a adresat persoanelor de etnie romă din comunitățile brăilene și a avut ca scop încurajarea asumării identității prin valorizarea tradițiilor și culturii etniei rome. În cadrul activității, au participat voluntari din cadrul proiectului și reprezentați ai ONG-urilor rome brăilene, care au urmărit cu interes materialele documentare prezentate cu artiști romi de mare valoare ce au contribuit prin activitatea lor la păstrarea culturii și tradițiilor rome, fără să le fie rușine să-și asume identitatea.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com