Categorii

DE CE ROM?

Data publicarii: 24.10.2012 ora 06:10 PM


Braila, 24 octombrie 2012

Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, organizează în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, activitatea culturală: ”DE CE ROM ?”, vineri 26 octombrie, la sediul CISPER SUD-EST, din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 14.00.
Această activitate se adresează persoanelor de etnie romă din comunitățile brăilene și are ca scop încurajarea asumării identității prin valorizarea tradițiilor și culturii etniei rome. În cadrul activității, vor fi prezentate materiale documentare cu artiști romi de mare valoare care prin activitatea lor au reușit să contribuie la păstrarea culturii și tradițiilor rome,
fără să le fie rușine să-și asume identitatea.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com