Categorii

Conferinta de diseminare a rezultatelor campaniei „Sănătatea ta are prioritate”

Data publicarii: 22.10.2012 ora 10:10 PM


Braila, 22 octombrie 2012

În data de 19 octombrie 2012, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă (CISPER), Regiunea Sud-Est – Brăila, a organizat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Conferința de diseminare a rezultatelor campaniei „Sănătatea ta are prioritate”.
Conferința de diseminare a avut loc la sediul din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 11.30 și a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în campania pe sanătate desfășurată de CISPER SUD-EST în perioada mai – septembrie 2012.
Obiectivul principal urmărit în cadrul campaniei pe sănătate a fost evaluarea stării de sănătate a membrilor comunităților rome selectate prin măsurarea următorilor indicatori: tensiune arterială, indicele glicemic și masă corporală.
Alături de echipa Centrului de Incluziune Socială – Brăila, au dat curs invitației reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri, asociații, mass-media, voluntari din cadrul proiectului, actori sociali interesați de facilitarea incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com