Categorii

S-a dat startul la cursul de calificare gratuit „Operator introducere, validare şi prelucrare date”

Data publicarii: 21.10.2012 ora 09:10 PM


S-a dat startul la cursul de calificare gratuit„Operator introducere, validare şi prelucrare date”, desfăşurat în cadrul proiectului  INSERT – Construirea unei reţele de reabilitare şi integrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi din România, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2 – „Impreună pe piaţa muncii”.

 

INSERT – deschiderea cursului de calificare „Operator introducere, validare şi prelucrare date”

Miercuri, 10 octombrie 2012, a fost deschis oficial cursul de calificare N II „Operator introducere, validare şi prelucrare date”,  acreditat  ANC.  Acesta are la bază noţiuni teoretice şi exerciţii practice în IT şi se adresează atât persoanelor cu dizabilităţi, cât şi persoanelor care suferă de boli care le pot influenţa viaţa profesională. Structurat pe o perioadă de 5 luni, cursul „Operator introducere, validare şi prelucrare date”, se ţine săptămânal, de luni până vineri, la sediul AHSR din Calea Moşilor nr.113, sector 2, Bucuresti.

 

INSERT – facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Accesul extrem de limitat la educaţie şi pregătire profesională, ignoranţa societăţii cât şi frustrarea cauzată de handicap, le creează persoanelor cu dizabilităţi adevărate piedici în procesul de integrare pe piaţa muncii. Ca reacţie la aceasta situaţie, a fost conceput proiectul-pilot INSERT, cu o concentraţie maximă pe dezvoltarea unor modele de centre de servicii bazate pe proceduri şi standarde menite să asigure un nivel ridicat al calităţii serviciilor de evaluare, formare şi integrare profesională a pesoanelor cu dizabilităţi. În vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, INSERT oferă servicii, precum: informaţii cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cursuri de formare profesională, informaţii despre avantajele la angajare, sprijin în găsirea meseriei potrivite şi plasare pe piaţa muncii.

 

INSERT – noi sesiuni de cursuri GRATUITE în meserii diferite

Proiectul INSERT pregăteşte noi cursuri de calificare gratuite pentru persoanele cu dizabilităţi şi celor care suferă de boli cronice, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, din regiunea Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia. Lista conţine meserii conforme cu cerinţele actuale de pe piaţa muncii, printre care: „Lucrător pentru estetică şi igiena corpului omenesc”, „Lucrător electromecanic”, „Îngrijitoare bolnavi la domiciliu”, „Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”, „Lenjer”, „Tehnician maseur”, „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”. Cursurile durează între 3 – 6 luni şi sunt acreditate ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Proecţiei Sociale, şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Proiectul INSERT este implementat de Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România, alaturi de partenerii săi: Asociaţia Handicapaţilor Fizici din Harghita, Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor Persoanelor cu Handicap din Ungaria – MEOSZ.

 

e-mail: insert@ahsr-crrs.ro

str. Calea Moşilor 113, Sc. D, etaj 2, sector 2, Bucureşti

tel: +4 021 315 95 89; +4 078 529 55 06

www.reinsert.eu