Categorii

Conferinta de diseminare a rezultatelor campaniei „Sănătatea ta are prioritate”

Data publicarii: 17.10.2012 ora 04:10 PM


Brăila, 17 octombrie 2012

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est – Brăila, organizează în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Conferința de diseminare a rezultatelor campaniei „Sănătatea ta are prioritate”, ce va avea loc vineri, 19 octombrie, la sediul CISPER SUD-EST din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 11.30.
Campania pe sănătate s-a încheiat în luna septembrie 2012 și a avut ca scop evaluarea stării de sănătate a membrilor comunităților de romi din județul Brăila, informarea acestora asupra principalelor probleme de sănătate, igienă, îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și adoptarea unui stil de viață sănătos.
Organizarea acestei conferințe are ca scop prezentarea și analiza rezultatelor obținute în campanie .

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com