Categorii

Eveniment cultural ”Ziua muzicianului rom”

Data publicarii: 15.10.2012 ora 03:10 PM


Brăila, 15 octombrie 2012

Asociaţia Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, un eveniment cultural de promovare a culturii și tradițiilor rome.
Evenimentul a avut loc în data de 12 octombrie 2012, la sediul CISPER SUD-EST din strada Danubiului nr. 4, unde au avut loc prezentări de materiale documentare privind istoria muzicii rome în România și contribuția muzicienilor romi la dezvoltarea patrimoniul cultural european.
La această manifestare culturală au participat autorități publice locale, ONG-uri rome, voluntari din cadrul proiectului și un grup de lăutari romi care pe parcursul a două ore au susținut un adevărat concert, cu muzică instrumentală reprezentativă culturii rome.
Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com