Categorii

Conferinta de lansare curs calificare profesională „Lucrător Social”

Data publicarii: 21.09.2012 ora 06:09 PM


Brăila, 21 septembrie 2012
În data de 19 septembrie 2012, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă (CISPER), Regiunea Sud-Est – Brăila, a organizat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Conferința de lansare a Cursului de Calificare Profesională, acreditat CNFPA – Lucrător Social. Evenimentul de lansare a avut loc începând cu orele 10.30 la Sala de Conferințe a Hotelului Edy’s Royal din Brăila. Alături de echipa Centrului de Incluziune Socială – Brăila, au dat curs invitației reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri, asociații, mass-media, cursanții, interesați de facilitarea incluziunii sociale şi profesionale a persoanelor de etnie romă, respectiv facilitarea accesului romilor la serviciile publice locale prin cursul de „Lucrător Social”.
În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele CISPER –ului în regiune după 2 ani de implementare a proiectului, rolul și importanța lucrătorului social în comunitățile dezavantajate, modalitatea de lucru, structura cursului, stagiile de practică și așteptările beneficiarilor.
În perioada septembrie 2012 – februarie 2013, 20 de tineri de etnie romă din Regiunea Sud-Est, vor avea posibilitatea să își dezvolte competențele, abilitățile teoretice și practice prin participarea la cursul de lucrător social ce le va permite acestora dobândirea de cunoștințe necesare pentru integrarea pe piața muncii.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com