Categorii

Conferinta de lansare curs calificare profesională „Lucrător Social”

Data publicarii: 17.09.2012 ora 04:09 PM


Brăila, 17 septembrie 2012
Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est – Brăila, organizează în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Conferința de lansare a Cursului de Calificare Profesională, acreditat CNFPA – Lucrător Social, ce va avea loc miercuri, 19 septembrie, în sala de conferințe a hotelului EDY’S ROYAL, Bulevardul Independenței nr.97, orele 11.00.
Cursul de calificare “Lucrator social” își propune facilitarea incluziunii sociale și profesionale, a accesului la programe de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru persoane de etnie romă, în vederea eliminarii fenomenului de excluziune socială a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum șomaj, lipsă de competențe sau competențe inadecvate în contextul realității sociale și economice aflată în continua schimbare, venit redus, condiții de viață precare, discriminare socială.
La acest curs vor participa 20 de persoane de etnie romă și se va desfășura pe o perioadă de 5,5 luni la sediul Școlii Nikos Kazantzakis nr.5 – Brăila, din strada Rubinelor nr.2.
Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com