Categorii

Parada minoritătilor din Brăila si Ziua Nediscriminării în România

Data publicarii: 04.09.2012 ora 01:09 PM


Brăila, 4 septembrie 2012

În luna august 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: Zilele Municipiului Brăila și Ziua Nediscriminării în România, în zilele de 17 și 31 august 2012.
Primăria Municipiului Brăila a organizat în conformitate cu programul Manifestărilor Culturale, Artistice, Educaționale și Sportive pe anul 2012, în perioada 13-19 august 2012, o serie de activități culturale dedicate Zilelor Municipiului Brăila.
Cu această ocazie, în data de 17 august 2012, începând cu orele 17.00, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est a participat la parada minorităților locale și a susținut un program artistic specific etniei rome pe traseul Moara Violatos – Esplanada Dunării.
A doua activitate culturală, Ziua Nediscriminării din România, a fost marcată printr-o masă rotundă ce s-a desfășurat în data de 31 august 2012 la sediul CISPER SE din strada Danubiului nr.4, orele 11.00. Această activitate, la care au participat voluntari din cadrul proiectului și membri ai comunităților de romi, a avut ca scop încurajarea inițiativelor comunității locale de a preveni și combate discriminarea la toate nivelurile societății.
Tot în cadrul acestei activități a fost sărbătorită și Ziua Mondială a Umanității în onoarea celor ce lucrează în scopuri umanitare, a activiştilor şi a voluntarilor din întreaga lume.
Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com