Categorii

Gala “Profesioniștii dreptului muncii” , București 1 noiembrie 2012

Data publicarii: 22.08.2012 ora 12:08 PM


Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la adoptarea primului Cod al muncii român, Legea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti din 1912, Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă în parteneriat cu Revista de Drept Social va organiza Gala „Profesioniștii dreptului muncii ”, în cadrul căreia se vor organiza diverse concursuri în domeniul dreptului muncii și se vor decerna premii pentru merite deosebite, descrise în cele ce urmează .
Partea I – Concursuri
I. Concurs de eseuri
Egida sub care se desfăşoară concursul anul acesta este „Dezvoltarea relaţiilor de muncă în România”.
La concurs poate participa orice persoană, indiferent de domeniul de activitate sau de studii, concursul adresându-se specialiştilor în drept, resurse umane, economie, psihologie, sociologie. Tema eseului este la alegerea liberă a participantului.
Scopul concursului este acela de a încuraja cercetarea în domeniul relaţiilor de muncă şi de a încuraja dezbaterile legate de teme majore de interes privind relaţiile de muncă.

II. Concurs pentru cele mai bune concluzii scrise depuse
Concursul se adresează tuturor avocaţilor şi consilierilor juridici şi vizează selectarea celor mai bune concluzii scrise care au fost depuse într-un dosar vizând litigii de muncă.
Dorim să răsplătim public efortul pe care anual avocaţii şi consilierii juridici îl depun în formularea celor mai bune concluzii scrise în vederea apărării intereselor clienţilor/angajatorilor lor.

III. Concurs pentru cea mai bună hotărâre judecătorească
Anual, judecătorii specializaţi în dreptul muncii redactează mii de hotărâri judecătoreşti, unele dintre acestea fiind de o incontestabilă valoare ştiinţifică. Din păcate, impactul lor asupra ştiinţei dreptului social este limitată şi nici munca acestora nu este recunoscută la adevărata valoare.
În vederea recunoaşterii meritului şi efortului depus de judecătorii specializaţi în dreptul muncii, Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă doreşte să acorde premiul pentru cea mai bună hotărâre judecătorească.

IV. Concurs pentru cea mai bună lucrare a unui consilier juridic
Concursul se adresează tuturor consilierilor juridici şi vizează selectarea celor mai bune lucrări ale acestora în domeniul dreptului muncii.

V. Concurs pentru cel mai bun articol publicat de un jurnalist

În fiecare an se publică numeroase articole de drept social, rămase de multe ori neapreciate. Dăruirea jurnaliștilor din acest domeniu va fi răsplătită de Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă cu premiul pentru cel mai bun articol.
Participanţii vor trimite lucrările, în format Word sau PDF, la adresa de e-mail concurs@costelgilca.ro, până la data de 1 octombrie 2012. Lucrările vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de următoarele date: nume şi prenume; date de identificare (pentru a putea fi contactat în cazul nominalizării); secţiunea la care se participă.

Partea a II-a – Premii de recunoștiință

I. Premiul „Marco I. Barasch” pentru cel mai influent autor
Acesta este cel mai important premiu deoarece, pentru prima dată în România, se va recunoaşte, pe baza unor criterii ştiinţifice, care vor fi făcute public, cel mai influent autor de dreptul muncii.
Premiul va purta numele celui mai important autor de dreptul muncii – Marco I. Barasch, omul care a acoperit cea mai lunga perioadă publicistică, aproape 30 de ani, şi care a adus una dintre cele mai importante contribuţii la dezvoltarea dreptului muncii.
Premiul va fi acordat în funcție de criteriile ştiinţifice pe care Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă le-a elaborat – nu pe bază de înscriere.

II. Premiul „Sanda Ghimpu” pentru cel mai bun articol de drept social
Anual, se publică suficient de multe articole de drept social (probabil prea puţine în raport cu importanţa materiei) însă nu există niciun premiu pentru a recompensa şi recunoaşte cea mai importantă contribuţie a unui autor.
De aceea, Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă doreşte să recompenseze cel mai bun articol publicat în România.
Premiul va fi acordat celei mai bune lucrări publicate într-o revistă de specialitate din România, fără a fi necesară înscrierea în această categorie, ci pe bază de nominalizare.

III. Premiul pentru cea mai prodigioasă activitate
Există autori valoroşi prin scrierea lor dar şi autori valoroşi prin hărnicia de care dau dovadă. Dorim să recompensăm acei autori harnici care, în anul 2011/2012, au publicat cele mai multe materiale, atât în mediul online cât şi în format clasic, pe hârtie.
Premiul va fi acordat autorului care a scris cele mai multe articole pe parcursul ultimului an de activitate.

IV. Premiul „George Plastara” pentru debut
Consecvenţi ideii de a încuraja cercetarea în domeniul dreptului social, apreciem ca fiind de maximă importanţă încurajarea autorilor care debutează fie cu un articol, fie cu carte.
Premiul poartă numele primului autor de dreptul muncii – George Plastara – care, în anul 1908, a scris prima carte de dreptul muncii: „Încercări asupra regulamentărei muncei în România”.
Premiul va fi acordat celui mai bun autor debutant, fie pe bază de înscriere, fie pe bază de nominalizare.

V. Premiul „D. R. Ioaniţescu” pentru cea mai bună lucrare de licenţă / masterat / doctorat
Premiul ce poartă numele profesorului Ioaniţescu, fost ministru al muncii, autorul mai multor tratate de dreptul muncii din perioada interbelică, vine să recunoască eforturile depuse la începutul activităţii cât şi valoarea pe care o au unele scrieri obligatorii.
Se vor lua în considerare numai acele lucrări care au fost susţinute în cursul anului 2011 sau 2012.
Premiul va fi acordat celei mai bune lucrări de licență / masterat / doctorat, fie pe bază de înscriere, fie pe bază de nominalizare.

VI. Premiul „Grigore Trancu-Iaşi” pentru cel mai bun proiect legislativ
Premiul vizează atât recunoașterea efortului pe care iniţiatorul unui proiect legislativ îl depune, cât şi încurajarea redactării unor proiecte legislative cât mai ample. Acesta va purta numele unuia dintre cei mai influenţi miniştri români şi anume Grigore Trancu-Iaşi, cel care a înfiinţat Ministerul Muncii şi care a iniţiat cele mai multe legi în domeniul dreptului social.
Nominalizarea va fi personală, fără a se indica partidul politic din care iniţiatorul/inițiatorii face/fac parte, pentru a evita orice politizare a acestui premiu.
Premiul va fi acordat prin nominalizare în urma analizării proiectelor legislative depuse în domeniul dreptului social în anul 2011/2012.
VII. Premiul pentru întreaga activitate
Există persoane care şi-au dedicat întreaga activitate dezvoltării dreptului muncii, iar acestor persoane trebuie să li se recunoască meritele şi trebuie să primească întreaga noastră apreciere.
De aceea, anul acesta, Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă va acorda premiul pentru întreaga activitate.

Juriul este alcatuit din membrii conducerii secțiilor Curții de Apel București, cum ar fi doamna Judecător Lucia Uță, Preşedinte Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, dar și din avocați specializați în dreptul muncii : Doctor Honoris Causa Șerban Beligrădeanu, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Av.drd. Costel Gîlcă, SCPA Gîlcă și Vasiliu, Av.Șerban Pâslaru, Țucă Zbârcea & Asociații SCA, dar și Sorin Pâslaru, redactor șef, Ziarul Financiar.

Detalii suplimentare : www.costelgilca.ro
Director General – Irina Ionescu : 0771.155.338