Categorii

COMPETITIV ACCES

Data publicarii: 31.07.2012 ora 11:07 AM


Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de inrevenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/99/5.1/G/76840

Comunicat de presa
Privind incheierea proiectului „COMPETITIV ACCES – PROGRAM PILOT DE FACILITARE A ACCESULUI SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE DIN JUDETUL IASI PE PIATA MUNCII”

In perioada noiembrie 2010 – iulie 2012 S.C. GUARD EUROPEAN COMPANY S.R.L., în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași și S.C. Eurofin Proiect S.R.L. au implentat proiectul „COMPETITIV ACCES – PROGRAM PILOT DE FACILITARE A ACCESULUI SOMERILORSI PERSOANELOR INACTIVE DIN JUDETUL IASI PE PIATA MUNCII”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.748.728,00 lei din care 1.661.291,00 lei fonduri nerambursabile atat de la Uniunea Europeana cat si de la Guvernul Romaniei, iar suma de 87.437,00 lei o reprezinta contribuţia beneficiarului si a partenerilor.
Durata de implementare a proiectului a fost de 21 luni , in perioada 1 Noiembrie 2010 – 31 Iulie 2012.
Obiectivul principal al proiectului a fost cresterea potentialului si a gradului de ocupare precum si a gradului de flexicuritate pentru 225 de persoane din categoria someri si persoane inactive din judetul Iasi in perioada 2011 – 2012. Activităţile principale ale proiectului au vizat informarea şi consilierea privind orientarea in cariera a beneficiarilor, inclusiv pentru selectarea programelor de formare urmate in cadrul proiectului precum si furnizarea de programe de formare profesionala gratuite. In cadrul proiectului a fost amenajata o sala de curs in care au fost organizate cursuri de formare profesionala pentru un numar de 257 beneficiari in urmatoarele ocupatii/meserii:
• 1 grupa- Instalator instalatii sanitare si de gaze
• 1 grupa- Operator introducere, prelucrare si validare date
• 4 grupe -Agent paza si ordine
• 1 grupa- Constructori structuristi
• 2 grupe- Competente cheie mai multor ocupatii – competente antreprenoriale
• 2 grupe- Competente cheie mai multor ocupatii – competente sociale si civice
Ca rezultate atinse pana la sfarsitul poriectului amintim:
– Crearea unui centru de pregatire a somerilor si a persoanelor inactive din judetul Iasi
– Acordarea de servicii de informare si consiliere (de grup si individuale) pentru 257 beneficiari din judetul Iasi
– 6 programe de formare profesionala pentru adulti derulate in cadrul proiectului
– Un numar de 28 beneficiari reprezentand 11% ponderea beneficiarilor angajati pana la sfarsitul implementarii proiectului
– Un numar de 51 beneficiari, respectiv 20% absolventi a 2 cursuri
– 2 PFA-uri infintate pentru 2 beneficiari ai proiectului
– 79 persoane inactive absolvente
– 76 someri de lunga durata absolventi
– 27 someri tineri absolventi
– 54 someri tineri de lunga durata absolventi

Proiectul „COMPETITIV ACCES – PROGRAM PILOT DE FACILITARE A ACCESULUI SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE DIN JUDETUL IASI PE PIATA MUNCII” s-a derulat timp de 21 de luni prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013, Axa Prioritară nr. 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul Major de intervenţie 5.1.- “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Pentru informații suplimentare:
IANCU MARIUS NARCIS- Manager proiect
E-mail: gec4us@gmail.com
Web: www.competitivacces.ro
Tel: 0743 513 168