Categorii

Activităti culturale realizate în luna iulie: Ziua Mondială a Sahului si Ziua Mediatorului Sanitar Rom

Data publicarii: 30.07.2012 ora 10:07 PM


În luna iulie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: Ziua Mondială a Șahului și Ziua Mediatorului Sanitar Rom, în zilele de 20 și 25 iulie la sediul CISPER SUD-EST din strada Danubiului nr. 4.
Ziua Mondială a Şahului a fost sărbătorită prin organizarea unui concurs de șah pentru copii romi din comunitățile brăilene cu scopul de a dezvolta creativitatea, intuiția, memoria și fairplay-ul participanților. Pe parcursul a două ore, copii romi s-au întrecut în strategii și mutări inteligente menite să-și încurce adversarii iar directorul centrului, Grosu Săndel, șahist împătimit le-a făcut o scurtă prezentare cu scheme superioare de joc.
Ziua Mediatorului Sanitar Rom a fost sărbătorită printr-o masă rotundă la care au participat mediatori sanitari din județul Brăila și voluntari din cadrul proiectului care au identificat principalele probleme de sănătate cu care se confruntă comunitățile de romi și cauzele care determină lipsa asigurărilor de sănătate și a asistenței medicale. În cadrul activității, echipa centrului a prezentat și rezultatele parțiale ale campaniei pe sănătate „Sănătatea ta are prioritate ” desfășurate de CISPER SE în regiune și modul cum această campanie a fost percepută de etnicii romi.
Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii, tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com