Categorii

Ziua Mondială a Sahului si Ziua Mediatorului Sanitar Rom

Data publicarii: 10.07.2012 ora 06:07 PM


Brăila, 9 iulie 2012

În luna iulie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, desfășoară în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: Ziua Mondială a Șahului și Ziua Mediatorului Sanitar Rom, în zilele de 20 și 25 iulie la sediul CISPER SUD-EST din strada Danubiului nr. 4, începând cu orele 11.00.
Ziua Mondială a Şahului a fost instituită în 1966, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale a Jocului de Şah (FIDE) fiind sărbătorită în fiecare an la 20 iulie. Cu această ocazie, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est organizează un concurs de șah pentru copii romi din comunitățile brăilene cu scopul de a dezvolta creativitatea, intuiția, memoria și fairplay-ul participanților.
Ziua Mediatorului Sanitar Rom va fi sărbătorită printr-o masă rotundă la care vor participa mediatori sanitari din județul Brăila, voluntari din cadrul proiectului și membri ai comunităților de romi cu scopul de a sublinia importanța activităților desfășurate de mediatorii sanitari în regiune ca și strategie de îmbunătățire a situației romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com