Categorii

Un nou proiect derulat în Regiunea Sud Est dedicat dezvoltării resurselor umane

Data publicarii: 04.07.2012 ora 11:07 AM


Comunicat de presă
Un nou proiect derulat în Regiunea Sud Est dedicat dezvoltării resurselor umane
04 iulie 2012

SC Romair Consulting SRL, împreună cu membrii parteneriatului derulează proiectul Dezvoltare durabilă în comunităţi rurale, ID proiect 89203, proiect cofinantat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul se desfăşoara pe o perioadă de 20 de luni (martie 2012 – octombrie 2013) şi este implementat în Regiunea Sud – Est, respectiv judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea – în mediul rural.

Grupul ţintă vizat este format din şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistentă.

Prin programele care vor fi implementate, proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţile rurale, prin atragerea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii în activităţi non-agricole şi prin educaţie, consiliere şi asistenţă antreprenorială a şomerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă.

Plusvaloarea proiectului este conferită de modalitatea de tratare a conceptului de dezvoltare durabilă, prin evidenţierea a 3 axe interconectate: social, economic şi mediu. Pentru fiecare din aceste axe au fost propuse trei arii de activitate specifice pe care le vor parcurge membrii grupului ţintă.

De asemenea, proiectul dezvoltă o abordare integrată a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, asigurându-se prin activităţile care vor fi derulate parcurgerea de către grupul ţintă a tuturor etapelor de participare activă pe piaţa muncii.

Vor fi organizate campanii de informare, conştientizare şi informare care vor supune atenţiei atât implicaţiile dezvoltării durabile asupra comunităţii, cât şi metodele şi tehnicile de căutare, identificare şi păstrare a unui loc de muncă. În cadrul acestor acţiuni vor fi desfăşurate seminarii tematice.

Programele de formare profesională de iniţiere în antreprenoriat, alături de sesiunile de consiliere în afaceri completează măsurile integrate de ocupate de care vor beneficia membrii grupului ţintă.
———————————————————————————————————————
SC Romair Consulting SRL este unul dintre cei mai importanţi furnizori autohtoni de soluţii financiare şi tehnice în domeniul serviciilor de consultanţă în management, proiectare şi inginerie. Experienţa companiei este ilustrată de gama largă de proiecte derulate în cadrul programelor de finanţare ale Uniunii Europene – PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD – ale Băncii Mondiale, Băncii Europene de Investiţii, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Guvernului României, Fondului Social European şi ale altor instituţii şi organisme care acordă sprijin financiar proiectelor ce se înscriu în obiectivul final al dezvoltării economice şi sociale.

• Pentru informaţii suplimentare:
Lucia Nicolaie, Asistent Manager de Proiect, SC Romair Consulting SRL, telefon: 0736.440.404, email: lucia.nicolaie@romair.ro.