Categorii

Activităti culturale iunie 2012: Ziua Mondială a Limbii Rromani si Ziua Europeana a Dunării

Data publicarii: 02.07.2012 ora 06:07 PM


Braila, 3 iulie 2012

În luna iunie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua Mondială a Limbii Rromani” și “Ziua Europeană a Dunării”, în zilele de 15 și 29 iunie 2012.
Ziua Limbii Rromani a fost sărbătorită în parteneriat cu Şcoala generala “Nikos Kazantzakis” din Brăila alături de profesori şi elevi având ca scop informarea participanţilor despre istoria limbii rromani şi introducerea acesteia ca element de studiu în sistemul de învăţământ românesc.
Cea de-a doua activitate, ” Ziua Europeană a Dunării” a marcat ziua de 29 iunie 1994 când fost semnată la Sofia, Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunarea, care asigură cooperarea dintre guverne, organizații non-guvernamentale, instituții de cercetare și industrie a celor 13 țări dunărene participante. Activitatea culturală s-a desfăşurat la sediul CISPER SE din strada Danubiului nr 4 şi a avut ca obiective principale informarea și conștientizarea participanților privind necesitatea protejării şi conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin hidrografic. În cadrul activităţii au participat elevi de etnie romă din comunităţile brăilene care au vizionat filme documentare, fotografii şi o expoziţie de desene dedicate acestui eveniment.
Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii, tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com