Categorii

ZIUA EUROPEANĂ A DUNĂRII

Data publicarii: 28.06.2012 ora 10:06 AM


Braila, 28 iunie 2012
Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, desfășoară în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, activitatea culturală: ”Ziua Europeană a Dunării”.
Activitatea culturală marchează ziua de 29 iunie 1994, când fost semnată la Sofia, Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunarea, care asigură cooperarea dintre guverne, organizații non-guvernamentale, instituții de cercetare și industrie a celor 13 țări dunărene participante.
Cu ocazia acestui eveniment, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, invită persoanele de etnie romă din comunitățile brăilene să participe vineri, 29 iunie 2012, la o serie de activități dedicate Zilei Dunării: filme documentare, expoziție de desene și fotografii, ce vor avea loc la sediul CISPER Sud-Est, din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 11.00.
Obiectivele principale ale activității culturale sunt informarea și conștientizarea participanților privind necesitatea protejării şi conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin hidrografic.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com