Categorii

Comunicat de presa: GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODIȘUL MEDIAȘULUI

Data publicarii: 21.05.2012 ora 11:05 AM


COMUNICAT DE PRESĂ
Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte pe Măsura 413 – Calitatea vieții și diversificarea economiei rurale.
Fondul total disponibil pentru sesiunea iunie este de 590.000 EURO, iar perioada de primire a propunerilor de proiecte este 1-30 iunie 2012.
Măsuri de finanțare deschise:
MĂSURA 322 – Valorificarea obiectivelor de patrimoniu natural și cultural
Intensitatea finanțării: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
Cuantumul finanțării: minim 5.000 EURO, maxim 50.000 EURO
Alocare financiară pentru sesiunea iunie 2012: 350.000 EURO
MĂSURA 313 – Încurajarea activităților turistice, componenta c și d
Intensitatea finanțării: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru activități turistice de interes public
Cuantumul finanțării: minim 5.000 EURO, maxim 40.000 EURO⃰
Alocare financiară pentru sesiunea iunie 2012: 240.000 EURO
⃰NOTĂ: Costurile eligibile, reprezentând investițiile de promovare aferente componentei d, trebuie să se încadreze în limita a 10.000 Euro. Costurile eligibile reprezentând investițiile de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a 5.500 Euro.
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Podișul Mediașului și vor fi dezvoltate în concordanță cu direcțiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, așa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală, disponibil pe site-ul asociației (www.galpm.ro).
Teritoriul GAL Podișul Mediașului are în componență localitățile: Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Micăsasa, Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor (din județul Sibiu) și Viișoara (din județul Mureș).
Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați varianta detaliată a apelului, disponibilă pe site-ul sociației (www.galpm.ro).
În prezent, în România funcționează 81 de grupuri de acțiune locală, care vor implementa strategiile de dezvoltare locală și vor lansa apeluri de finanțare pe baza măsurilor preluate din PNDR. Lista completă a GAL-urilor poate fi consultată pe site-ul oficil al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, la secțiunea LEADER (www.apdrp.ro).
Accesarea de finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea mediului rural, pentru localități care nu sunt membre ale grupurilor de acțiune locală sau pentru proiecte care nu se încadrează în măsurile finanțate de GAL-uri se poate face direct prin intermediul Oficiilor Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
Persoane de contact:
Ovidiu Drăgușanu, Director Executiv, tel 0752.108.092, email: dragusanu.ovidiu@galpm.ro
Mirona Tăpălagă, Manager Program, tel 0741.084.630, email: tapalaga.mirona@galpm.ro

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODIȘUL MEDIAȘULUI
Comuna Ațel, nr 91
telefon: 0269.515.577, mobil 0752.108.092
email: galpodisulmediasului@galpm.ro
WEB: www.galpm.ro