Categorii

Activităti culturale aprilie 2012: Ziua Internatională a Romilor si Ziua Nesegregării si Nediscriminării în Învătământ

Data publicarii: 04.05.2012 ora 04:05 PM


Braila, 04 Mai 2012

În luna aprilie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua Internațională a Romilor” și ”Ziua Nesegregării și Nediscriminării în Învățământ”, în zilele de 09 și 25 aprilie 2012.
Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită în parteneriat cu Primăria Municipiului Brăila și organizațiile neguvernamentale Alianța pentru Unitatea Rromilor, filiala Brăila, Centrul de Pregatire Profesională și Ocupare a Forței de Muncă Expert, Asociația Romilor Km 10 Brăila, Asociația Pro Educația Romilor, prin organizarea următoarelor activități:
– masă rotundă la care a fost prezentată importanţa zilei de 8 aprilie în contextul internaţional şi naţional la sediul Alianței pentru Unitatea Rromilor Brăila, din strada Plevnei nr. 354;
– deplasare la Monumentul Eroilor pentru depunerea unei coroane de flori în memoria victimelor Holocaustului;
– deplasare pe Faleza Dunării pentru depunerea de coroniţe pe Dunăre.
A doua activitate, ”Ziua Nesegregării și Nediscriminării în Învățământ” a marcat ziua de 20 aprilie 2004 când a fost emisă de către Ministerul Educației și Cercetării, Notificarea nr. 29323 /20.04.2004 privind interzicerea segregările copiilor în învățământ. Activitatea a avut loc la sediul Școlii Nikos Kazantzakis, în data de 25 aprilie 2012 și a avut ca scop identificarea soluțiilor pentru prevenirea și eliminarea segregării în sistemul educațional.
Participanți la activitate au fost cadrele didactice ale școlii Nikos Kazantzakis, alături de părinți și elevi.
Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com