Categorii

Eveniment cultural ”1Mai 2012”

Data publicarii: 29.04.2012 ora 11:04 AM


Braila, 29 aprilie 2012

În conformitate cu programul manifestărilor culturale, artistice pe anul 2012, Anexa nr.15 la H.C.L.M. nr. 9/30.01.2012, Primăria Municipiului Brăila organizează cu ocazia zilei de 1 mai 2012, o serie de manifestări cultural-artistice ce se vor desfășura în Grădina Publică, Parcul Monument și Stațiunea Lacul Sărat.
Cu acest prilej, Asociaţia Pakiv România, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, participă la acest eveniment cultural, alături de Taraful de Lăutari din Șuțești și Grupul de Dansuri „ILLO TERNO” al Școlii Nikos Kazantzakis ce vor susține un program artistic de promovare a culturii și tradițiilor rome, în Stațiunea Lacul Sărat, cu începere de la ora 17.00.
Evenimentul cultural se desfășoară în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com