Categorii

Activităti Unitate Culturala – aprilie 2012

Data publicarii: 05.04.2012 ora 07:04 PM


Brăila, 05 aprilie 2012

În luna aprilie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, desfășoară în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua Internațională a Romilor” și ”Ziua Nesegregării și Nediscriminării în Învățământ”, în zilele de 09 și 20 aprilie 2012.
Prima activitate culturală marchează data de 8 aprilie, respectiv reunirea la nivel internaţional a organizaţiilor romilor din lume în cadrul primului Congres Mondial al Romilor, ce a avut loc la Londra, în 1971, devenind apoi cunoscută ca “Ziua Internaţională a Romilor”. La acest congres au fost puse bazele Uniunii Internaţionale a Romilor, s-a adoptat drapelul precum şi imnul internaţional al romilor.
În acest context, Asociaţia PAKIV România, în parteneriat cu Alianța pentru Unitatea Romilor Filiala Brăila, va organiza pe data de 9 Aprilie 2012, o activitate cultural artistică de amploare, cu parade tradiţionale rome, începînd cu orele 12,00.
Ziua Nesegregării şi Nediscriminării în Învăţământ marchează ziua de 20 aprilie 2004 când a fost emisă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la cererea şi cu participarea organizaţiilor rome, Notificarea nr. 29323 privind interzicerea segregărilor copiilor în învăţământ. Cu această ocazie, la sediul CISPER SE, din strada Danubiului nr.4, va fi organizată o masă rotundă cu reprezentanții autorităților locale, profesori de limba romani și mediatori școlari, cu scopul de a analiza, conștientiza și preveni segregarea în sistemul educațional la nivelul județului Brăila.
Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com