Categorii

Activităti culturale martie 2012: Ziua Internatională a Femeii si Ziua Mediatorului Scolar Rom

Data publicarii: 02.04.2012 ora 03:04 PM


Brăila, 02 aprilie 2012

În luna martie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua Internațională a Femeii” și ”Ziua Mediatorului Școlar Rom”, în zilele de 08 și 29 martie 2012, la Sala de Festivități a Școlii Nikos Kazantzakis, din strada Rubinelor nr.2.
Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită prin organizarea unei dezbateri privind importanța rolului femeii rome în familia tradițională, participarea la educaţie și formare profesională în vederea asigurării accesului egal la ocupare şi construirii unei cariere profesionale.
A doua activitate, Ziua Mediatorului Școlar Rom a marcat ziua de 17 martie 2000 când a fost elaborată prima Fişă de post a mediatorului şcolar rom, de către inspectorii pentru şcolarizarea romilor, participanţi la cel de-al doilea seminar de lucru al acestora, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Romani Criss şi OSCE. Activitatea a avut ca scop prezentarea aspectelor legate de importanța muncii mediatorului școlar rom în comunitățile de romi din Municipiul Brăila, măsuri de prevenire a abandonului școlar și modalități de încurajare a implicării părinţilor în educaţia copiilor, facilitând astfel colaborarea familie – comunitate – şcoală.
Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii , tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com