Categorii

ACTIVITĂTI UNITATE CULTURALĂ – IANUARIE 2012, CISPERSUDEST BRĂILA

Data publicarii: 12.01.2012 ora 09:01 AM


Brăila, 11 ianuarie 2012
În luna ianuarie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, organizează în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, la sediul din strada Danubiului nr.4, două activități culturale: ”Mihai Eminescu – cel mai mare poet român” și ”Unirea Principatelor Române”, în zilele de 16 și 24 ianuarie 2012.
Participanți la aceste activități vor fi elevi de etnie romă, clasele V-VIII,
care vor cunoaște în cadrul celor două activități, naturalețea limbajului poetic eminescian și importanța istorică a Unirii Principatelor pentru dezvoltarea României moderne.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com