Categorii

Eveniment cultural ”Identitate si diversitate”

Data publicarii: 20.12.2011 ora 05:12 PM


Brăila, 20 decembrie 2011

Asociaţia Pakiv România, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, în parteneriat cu Școala Nikos Kazantzakis Brăila, Comunitatea Rușilor Lipoveni – Brăila, Uniunea Democrată Turcă – filiala Brăila, a organizat în data de 19 decembrie 2011 un eveniment de promovare a culturii și tradițiilor minorităților brăilene intitulat „Identitate și Diversitate”.
Evenimentul s-a desfășurat în Sala de festivități a Școlii Nikos Kazantzakis din strada Rubinelor nr.2, începând cu orele 16:00 și a marcat
ziua de 18 decembrie, celebrată ca “Zi a Minorităţilor Naţionale din România” conform Hotărârii Guvernului nr. 881/1998, în urma “Declaraţiei cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase”, primul document internaţional prin care Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite oferă o garanţie drepturilor minorităţilor.
În cadrul evenimentului au susținut momente cultural artistice ansambluri folclorice ale comunităților romă, elenă, rușilor-lipoveni iar reprezentantul comunității turce a prezentat un eseu pe tema Zilei minorităților.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com