Categorii

Campania de informare si constientizare „De ce Rom?” la final

Data publicarii: 01.11.2011 ora 05:11 PM


Nr. 177/01.11.2011 / COMUNICAT DE PRESA
Asociaţia Pakiv România prin Centrul de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă Brăila, a organizat în perioada 22-31 octombrie 2011 o campanie de conștientizare a comunităților de romi privind importanța afirmării identității, respectiv declararea apartenenței la etnia romă la recensământului populației desfășurat în aceeași perioadă.
Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul principal al campaniei a fost încurajarea etnicilor romi din principalele comunități de romi din Brăila -Lacul Dulce, Colonia KM10, Catanga, Ancora – să-și declare apartenența la etnia romă și să conștientizeze importanța acestui proces-recensământ pentru viitorul populației rome – îmbunătățirea politicilor publice, direcționarea mai multor fonduri în vederea incluziunii sociale pentru această etnie etc..
Pentru atingerea obiectivelor, pe lângă deplasările în comunități, pe toată durata recensământului au fost difuzate spoturi radio și TV, al căror mesaj principal a fost declararea apartenenței la etnie.
Proiectul a debutat în luna septembrie 2010 şi se va derula până în luna august 2013 având ca obiectiv facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, accesul la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum şomajul, lipsa de competenţe sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiţii de viaţă precare, discriminare socială.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com