Categorii

”De ce să mă declar ROM !?”

Data publicarii: 19.10.2011 ora 09:10 PM


Nr. 170/19.10.2011 Brăila, 19 octombrie 2011
COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia Pakiv România, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă Brăila, organizează în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, o campanie privind conștientizarea și creșterea stimei de sine a persoanelor de etnie romă, lucru ce va conduce la declararea apartenenței la etnia romă la recensământul populației din perioada 20-31 octombrie 2011.
Campania de conștientizare intitulată „De ce ROM?” se va desfășura în perioada 20 – 23 octombrie 2011, în comunitățile de romi din Municipiul Brăila, respectiv, Lacul Dulce, Colonia KM10, Catanga și Ancora.
Obiectivele principale ale campaniei vor consta în încurajarea etnicilor romi să-și declare apartenența la etnia romă, conștientizarea acestora privind importanța acestui proces-recensământ, având în vedere faptul că acordarea fondurilor din Fondul Social European depinde și de numărul populației de etnie romă și implicit de complexitatea problemelor cu care se confruntă această etnie. Totodată, numărul populației de etnie romă poate influența dezvoltarea și implementarea politicilor publice pentru romi.
Proiectul a debutat în luna septembrie 2010 şi se va derula până în luna august 2013 având ca obiectiv facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, accesul la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum şomajul, lipsa de competenţe sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiţii de viaţă precare, discriminare socială.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com