Categorii

Calificarea face diferenta!

Data publicarii: 18.10.2011 ora 04:10 PM


168 de angajati  in domeniul industriei si serviciilor, in regiunea Bucuresti-Ilfov, au oportunitatea de a beneficia de un pachet integrat de servicii de informare/consiliere/

orientare/formare profesionala prin proiectul „Calificarea angajaţilor din industrie şi sercivii – un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

In perioada iunie 2011 – iunie 2013, Universitatea Politehnica din Bucuresti, in parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, deruleaza proiectul „Calificarea angajaţilor din industrie şi sercivii – un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice!”, ce are ca obiectiv general dezvoltarea si implementarea de programe de formare profesionala continua pentru 168 de angajati, in vederea dezvoltarii capitalului uman si cresterii calitatii fortei de munca, prin facilitarea accesului la o calificare completa si corelata cu cerintele actuale ale pietei muncii.

In vederea realizarii obiectivului propus, se vor desfasura o serie de activitati specifice, dupa cum urmeaza:

  • activitatea de informare si constientizare a beneficiilor Formarii Profesionale Continue(FPC)adresata atat angajatilor, cat si angajatorilor, in sensul armonizarii nevoii de dezvoltare profesionala a angajatilor cu cerintele de competitivitate ale angajatorilor;
  • activitatea de orientare/consiliere profesionala a angajatilor – evaluarea nevoilor de calificare/recalificare ale angajatilor, in stansa corelare cu analiza cerintelor in ceea ce priveste comptenta in randul angajatorilor;
  • desfasurarea a 6 cursuri de calificare/recalificare, nivel II, aferente unrmatoarelor meserii:

operator introducere, validare şi prelucrare date, electronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV, strungar, operator in industria ceramicii brute, lacatuş mechanic prestari servicii, operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare de termoficare;

  • diseminarea rezultatelor proiectuluicrearea unei retele de minim 10 parteneriate cu alti furnizori de FPC.

Selectarea angajatilor, ce vor constitui grupului tinta al proiectului, va respecta principiile egalitatii de sanse, iar atragerea si mentinerea acestora va fi asigurata prin promovarea beneficiilor de certificare a competentelor de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si a subventiilor lunare de participare.

Contact: Oana Momai

Asistent promovare – informare – monitorizare – 0737.514.528