Categorii

„Ziua muzicianului rom” la Brăila

Data publicarii: 14.10.2011 ora 05:10 PM


Nr. 169/13.10.2011 Brăila, 13 octombrie 2011
Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Penitenciarul Brăila și Școala Nikos Kazantzakis Brăila a organizat în data de 12 octombrie 2011 „Ziua Muzicianului Rom”, eveniment cultural de promovare a culturii și tradițiilor rome în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Evenimentul s-a desfășurat în Sala de festivități a Școlii Nikos Kazantzakis din strada Rubinelor nr.2, începând cu orele 11:00.
Centrul de creaţie al Şcolii Nikos Kazantzakis a pregătit o expoziţie de pictură cu tema „Ziua muzicianului rom”, formaţia Penitenciarului Brăila “Între-bare” alături de Ansamblul de lăutari din Tecuci “Intervall Group” au prezentat un recital artistic de mare valoare iar grupul de dansuri tradiționale rome al școlii Nikos Kazantzakis „ILLO TERNO” i-au susținut pe toată durata evenimentului.
„Ziua Muzicianului Rom” a fost o bună ocazie de a aminti participanților la eveniment, părinți și copii, cadre didactice, voluntari, de muzica tradițională și cultura romă.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com
Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.com