Categorii

Eveniment cultural ”Ziua muzicianului Rom” la Brăila

Data publicarii: 11.10.2011 ora 10:10 AM


Nr. 141/08.10.2011, Brăila

Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Penitenciarul Brăila și Școala Nikos Kazantzakis Brăila anunţă desfăşurarea unui eveniment cultural de promovare a culturii și tradițiilor rome în cadrul proiectului Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Evenimentul va avea loc în ziua de 12 octombrie 2011, în Sala de Festivități a Școlii Nikos Kazantzakis din strada Rubinelor nr.2, începând cu orele 11:00.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila

Telefon: 0239 610 621

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com