Categorii

Conferinta de diseminare a rezultatelor CISPER SUD-EST Braila

Data publicarii: 05.10.2011 ora 09:10 AM


Brăila – 04 Octombrie 2011

Asociația Pakiv România, anunță desfășurarea conferinței de diseminare a rezultatelor obținute de Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est Brăila în primul an de implementare a proiectului ”Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenție 6.2 – Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Evenimentul va avea loc în ziua de 6 octombrie 2011, la sediul Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, Brăila din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 11.00.

Proiectul a debutat în luna septembrie 2010 și se va derula până în luna august 2013 având ca obiectiv facilitarea incluziunii sociale și profesionale, accesul la programe de pregătire și la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială și de excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum șomajul, lipsa de competențe sau competențe inadecvate în contextul realității sociale și economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiții de viață precare, discriminare socială.

Informații suplimentare:

Asociația Pakiv România

Sucursala Brăila

Telefon 0239 610 621

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil Evenimente și Conferințe

Telefon 0771 124625